Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Erhverv og Energi søger medarbejdere til energiområdet

Om stillingen:
Departementet for Erhverv og Energi søger medarbejdere der vil blive placeret i Økonomi- og Energiafdelingen og vil have en central rolle i departementets implementering af Naalakkersuisuts sektorplan for Energi- og Vandforsyning i samarbejde med Nukissiorfiit, der er Grønlands nettostyret forsyningsvirksomhed. Du vil være et bindeled til Nukissiorfiit, der står for den daglige planlægning og drift af energiforsyningen.

I afdelingen varetages en bred opgaveportefølje, og du kan blandt andet komme til at arbejde med:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, taler, besvarelse af § 37 spørgsmål, mv.
 • Tværgående koordinerende funktioner overfor andre afdelinger og myndigheder
 • Rådgivning af ledelsen i forbindelse med udarbejdelse af energipolitik
 • Afrapportering på implementering af Sektorplanen for Energi- og Vandforsyning
 • Økonomi- og budgetstyring, sagsbehandling samt sekretariatsfunktioner
 • Formidlingsopgaver som udarbejdelse af pressemeddelelser, taler og bidrag til kampagner.

De konkrete arbejdsopgaver vil afhængige af dine kvalifikationer og erfaringer.

Om dig:
Vi søger medarbejdere med erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv.

Vi ser derfor gerne, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt og fokuseret
 • Er god til at have overblik over større projekter
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller det private erhvervsliv
 • Trives med vekslende opgaver
 • Er fleksibel, omhyggelig og har en analyserende tilgang til løsning af problemstillinger
 • Har gode sproglige kompetencer herunder grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har en relevant faglig uddannelse gerne på kandidatniveau

Du har det godt med politisk opmærksomhed på de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, løsningsorienteret.

Om Departementet for Erhverv og Energi:
Departementet for Erhverv og Energi er en spændende arbejdsplads. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Organisatorisk er departementet opdelt i 3 afdelinger,

I departementet er vi 36 medarbejdere. Derudover har departementet to underliggende enheder, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og Nukissiorfiit. Selve departementet har forskellige afdelinger – Erhverv og Energi samt Olie/Gas. Derudover er der en juridisk stabsfunktion direkte under departementschefen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til en af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning