Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Erhverv og Energi søger en jurist, som er parat til at tage et stort ansvar

Vil du være med til at sætte den juridiske ramme for, at der skabes vækst i hele landet og sikre, at Grønland står stærkt på de internationale markeder? Så er du måske vores nye erhvervsjurist i Erhvervsafdelingen. Du vil få en særdeles central rolle, hvor du som afdelingens jurist skal sætte retningen for udarbejdelse af erhvervspolitik og myndighedsbetjening.  

Tiltrædelsesdato er den 2. januar 2019 eller efter aftale.

Om Erhvervsafdelingen:
Du vil blive ansat i Erhvervsafdelingen i Departementet for Erhverv og Energi. I afdelingen er vi 1 afdelingschef, 1 jurist, 7 engagerede A/C medarbejdere samt et antal praktikanter og studentermedhjælpere, som alle skal sikre, at der skabes vækst i hele landet, og at Grønland står stærkt på de internationale markeder.

Afdelingen arbejder blandt andet med turisme, eksport af is og vand, iværksætteri, erhvervspolitik, socioøkonomi/IBA-aftaler, opfølgning på servicekontrakter samt international markedsføring og eksportfremme af grønlandsk erhvervspotentiale. Der arbejdes bredt med strategiudvikling, implementering, sagsbehandling samt politisk betjening inden for disse områder. Som en del af dette er afdelingen ansvarlig for servicekontrakter med Visit Greenland og Business Greenland.

Om stillingen:
Erhvervsafdelingen er en dynamisk afdeling, hvor vi i stigende grad får flere og mere komplekse opgaver. Vi har derfor behov for at styrke afdelingen med juridiske kompetencer. Det er en stilling med et stort selvstændigt ansvar, hvor du kommer til at være afdelingens juridiske fundament. Derudover er der mulighed for, at du kan sparre fagligt med departementets juridiske enhed.

Da vi arbejder tæt på det politiske niveau, vil du få en helt central rolle med udarbejdelse af ny lovgivning, bekendtgørelse, mv. Samtidig vil du få mulighed for at være den faglige garant for vores udbud af turistkoncessioner samt is- og vandtilladelser. Du vil også få en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelse af rammevilkår og markedsføring, så Grønland står stærkt på de internationale markeder. Du vil være afdelingens juridiske ekspert og understøtte med kontraktindgåelse, servicekontrakter, generelle juridiske vurderinger, mv. Endelig vil du også indgå i den øvrige opgavevaretagelse i afdelingen.

Vi er en international afdeling med en lokal forankring. Der kan derfor, afhængig af interesse og erfaringer, være muligheder for tjenesterejser i og uden for Grønland. 

Om dig:
Vi søger en medarbejder med erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv. Vi ser derfor gerne, at du:

  • Har en relevant faglig uddannelse som cand.jur, cand.merc.jur eller lignende
  • Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller det private erhvervsliv
  • Har kendskab til erhvervspolitik
  • Kan arbejde selvstændigt med større projekter
  • Vil arbejde med flere forskellige typer opgaver
  • Har gode sproglige kompetencer herunder grønlandsk, dansk og engelsk

Om Departementet for Erhverv og Energi:
Departementet for Erhverv og Energi er en spændende arbejdsplads. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. I departementet er vi 36 medarbejdere. Derudover har departementet to underliggende enheder, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og Nukissiorfiit. Selve departementet har forskellige afdelinger – Erhverv, Energi og Olie/Gas. Derudover er der en juridisk stabsfunktion direkte under departementschefen.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen besættes i udgangspunkt som special- eller chefkonsulent. Dygtige ansøgere med mindre erfaring kan også komme i betragtning og ansættes som fuldmægtig.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Erhvervsafdelingen Christian Hjerrild Ovesen på e-mail: chho@nanoq.gl, telefon 345622 eller mobil 564471.
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning