Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning søger medarbejdere, som er parat til at tage et stort ansvar

Vil du være med til at skabe vækst i hele landet og sikre, at Grønland står stærkt på de internationale markeder? Er du parat til tage et stort ansvar? Så er du måske vores nye medarbejder i Erhvervsafdelingen. 

Om stillingen:.

I Erhvervsafdelingen arbejder vi blandt andet med turisme, eksport af is og vand, internationale handelsfremstød, eksportfremme af grønlandsk erhvervspotentiale, national erhvervspolitik, socioøkonomi/IBA-aftaler samt opfølgning på servicekontrakter. Som en del af dette er afdelingen ansvarlig for servicekontrakter med Visit Greenland og Business Greenland. Der arbejdes bredt med strategiudvikling, implementering, sagsbehandling samt politisk betjening inden for disse områder.

Du skal være parat til selvstændigt at tage ansvar for et eller flere af vores områder. Du kan blandt andet komme til at arbejde med:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, taler, besvarelse af §37 spørgsmål, mv.
 • International markedsføring af grønlandsk erhvervsliv
 • Planlægning og afvikling af internationale handelsfremstød
 • Tværgående koordinerende funktioner overfor andre afdelinger, myndigheder og erhvervsliv
 • Rådgivning af ledelsen i forbindelse med udarbejdelse af erhvervspolitik
 • Udvikling og implementering af nye erhvervsstrategier
 • Opfølgning på servicekontrakter med underliggende enheder
 • Økonomi- og budgetstyring, sagsbehandling, databaseudvikling samt sekretariatsfunktioner

Vi er en international afdeling med national forankring. Der kan derfor være muligheder for tjenesterejser i og uden for Grønland. De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine interesser, kvalifikationer og erfaringer. 

Om dig:

Vi søger en medarbejder med erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv. Vi ser derfor gerne, at du:

 • Har en relevant faglig uddannelse på kandidatniveau
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller det private erhvervsliv
 • Har indgående kendskab til erhvervspolitik
 • Kan arbejde selvstændigt med større projekter
 • Er god til at samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter
 • Har gode sproglige kompetencer herunder gerne grønlandsk, dansk og engelsk

Om Erhvervsafdelingen og Departementet for Erhverv, Energi og Forskning:
Erhvervsafdelingen er en del af Departementet for Erhverv, Energi og Forskning. I departementet er vi ca. 40 medarbejdere. Derudover har departementet to underliggende enheder, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og Nukissiorfiit. Selve departementet har forskellige fagområder – Erhverv, Energi, Olie og Gas samt Forskning. Derudover er der en juridisk stabsfunktion direkte under departementschefen.

I Erhvervsafdelingen er vi 1 afdelingschef og 8 engagerede A/C medarbejdere samt et antal praktikanter og studentermedhjælpere, som alle skal sikre, at der skabes vækst i hele landet, og at Grønland står stærkt på de internationale markeder. Vi er en afdeling, hvor hver enkelt medarbejder har et stort ansvar. Samtidig har vi et godt socialt fællesskab, hvor vi sammen løfter vores mange opgaver.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen besættes i udgangspunktet som special- eller chefkonsulent. Dygtige ansøgere med mindre erfaring kan også komme i betragtning og ansættes som fuldmægtig.

Bolig:
Der anvises kun bolig til 1 af stillingerne.
Der kan til stillingen anvises kun umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at afdelingschef for Erhvervsafdelingen Christian Hjerrild Ovesen på e-mail: chho@nanoq.gl, telefon 345622 eller mobil 564471.

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019.
Tiltrædelsesdato er den 1. juli 2019  eller efter nærmere aftale for den rette profil.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning