Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Børn, Unge og Familier søger juridisk fuldmægtig og AC-fuldmægtig / specialkonsulent

Vil du være med til at forbedre forholdene for socialt udsatte borgere i Grønland?

I de senere år har der været et stort fokus på at løfte socialområdet i Grønland. Det gælder blandt andet i forhold til forebyggelse af seksuelle overgreb og social udsathed mod børn, sikre bedre rettigheder for personer med handicap samt professionelle behandlingstilbud til socialt udsatte børn og voksne.

Arbejdet fortsætter. Vi har mange vigtige opgaver at løse og vi har brug for flere medarbejdere til dette. Hvis det falder i din interesse, så er en stilling som juridisk fuldmægtig eller AC-fuldmægtig / specialkonsulent i Departementet for Børn, Unge og Familier måske noget for dig.

I Departementet for Børn, Unge og Familier arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet, som omfatter førskole (0-6 årige børn), udsatte børn, unge og familier, forebyggelse, handicap, menneskerettigheder og familieret mv. De primære politiske mål på ressortområdet er blandt andet at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne og personer med handicap.

Om stillingerne
Opgaver omfatter blandt andet:

 • At udarbejde oplæg til Naalakkersuisut, notater vedrørende problemstillinger, besvarelse af § 37 spørgsmål, mv.
 • Bidrag til sikring af kvalitet i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger
 • At deltage i og varetage arbejdsopgaver tværgående på departementets ressortområde

For juridisk fuldmægtig:

 • Lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser
 • Juridisk rådgivning

For AC-fuldmægtig:

 • At udvikle og lede socialpolitiske projekter, strategier, indsatser og analyser
 • At deltage i og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med projektgrupper på departementets ressortområde

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder og projekter. Stillingerne stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives med at arbejde i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag.

Derfor er det en fordel, hvis du er samarbejdsorienteret. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.

Om dig

 • Har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Erfaring med projekt- og procesarbejde, gerne også erfaring med projektledelse
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Er dygtig til at kommunikere på skrift og i tale
 • Kan skabe overblik over mange og komplekse informationer
 • Er god til at samarbejde med kolleger og eksterne interessenter
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur er en fordel
 • Gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse.

Om Departementet for Børn, Unge og Familier
I Departementet for Børn, Unge og Familier er vi ca. 20 medarbejdere fordelt over afdelingerne Politik og Administration, Strategi og Udvikling, Juridisk Afdeling. Derudover har departementet en underliggende enhed, Socialstyrelsen.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Indplacering som specialkonsulent kan ske for en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer og efter en konkret vurdering.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2023.
Tiltrædelsesdato er den 1. november 2023 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Kirsten Olesen-Nzulumike på e-mail kiol@nanoq.gl  eller telefon +299 55 32 52 henholdsvis afdelingschef Kista Isaksen på e-mail kisa@nanoq.gl eller telefon +299 34 65 82.

Hvis du vil vide mere om Departementet for Børn, Unge og Familier, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning