Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Børn, Unge og Familier søger en AC-fuldmægtig

Vil du være med at forbedre forholdene for børn, unge og familier i Grønland?
I Departementet for Børn, Unge og Familier har vi fokus på at styrke forholdene for børn, unge og familier og arbejder med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Departementet skal bl.a. koordinere viden vedrørende børn, unge og familier og arbejde for opfyldelse af rettigheder for børn og personer med handicap, hvor der er vigtige opgaver at løse.

Opgaverne omfatter bl.a. udvikling af strategier og handleplaner på børne-, unge- og familieområdet samt handicapområdet, servicering af det politiske niveau i form af notater, redegørelser mv. samt diverse projekt- og udviklingsopgaver. Bl.a. har departementet til opgave at udvikle redegørelser og handlingsplaner, der afdækker efterlevelsen af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder og FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap.
 
Hvis du vil være med til at løfte området, så er stillingen som AC-fuldmægtig i Departementet for Børn, Unge og Familier måske noget for dig.    

Om stillingen
Opgaverne omfatter blandt andet:

 • At udvikle og lede projekter, strategier, indsatser og analyser på området
 • At udarbejde oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, besvarelse af §37 spørgsmål, mv.
 • At deltage i og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med projektgrupper på departementets ressortområde
 • At udarbejde taler og pressemeddelelser samt andre former for intern og ekstern kommunikation
 • At lede eller medvirke i undersøgelser, evalueringer o.l. på det sociale område.
 • At indgå i lovforberedende arbejde, evt. finanslovarbejde, budgetopfølgning mv.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder og projekter. Stillingen stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives med at arbejde i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag.
 
Derfor er det en fordel, hvis du er samarbejdsorienteret. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt, og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.
 
Om dig

 • Har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Har viden om socialområdet i Grønland – særligt i forhold til børn og unge samt handicap
 • Har viden om døgninstitutionsområdet
 • Har erfaring med rettighedsarbejde – gerne i forhold til FN’s Konvention om Barnets Rettigheder og FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap
 • Har erfaring med projekt- og procesarbejde, gerne også erfaring med projektledelse
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Er dygtig til kommunikere på skrift og i tale
 • Kan skabe overblik over mange og komplekse informationer
 • Er god til at samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter
 • Har kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur


Om Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet
I Departementet for Børn, Unge og Familier er vi ca. 18 medarbejdere fordelt over afdelingerne Ledelsessekretariatet, Strategi og Udvikling og Socialjura, hvor denne stilling er organisatorisk forankret i Strategi og Udvikling. Derudover har departementet en underliggende enhed, Socialstyrelsen.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2021 kl. 12.00 grønlandsk tid.
Tiltrædelsesdato er den 1. december 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen eller departementet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Ditte Enemark Sølbeck på e-mail ditt@nanoq.gl eller telefon +299 26 49 95.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning