Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Børn, Unge, Familie og Justitsområdet søger en AC-fuldmægtig/ specialkonsulent

Vil du være med at forbedre forholdene for børn, unge og familier i Grønland?
Det nye departement for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet har fokus på at styrke forholdene for børn, unge og familier, herunder udarbejdelse af strategier på området og udarbejdelse af lovgivning. Politiske målsætninger på ressortområdet er blandt andet:

 • Øget grad af forældreinddragelse, herunder tidlig indsats for hele familier.
 • Udvikling af førskoleområdet så alle børn bliver skoleparate.
 • Samarbejde om at støtte unge i at komme i beskæftigelse eller uddannelse.
 • Sikre tæt samarbejde med kommunerne om det forebyggende arbejde samt nye rammer for den forebyggende indsats.

Det nye departement skal bl.a. koordinere viden vedrørende børn, unge og familier og arbejde for opfyldelse af børns rettigheder, hvor vi har mange vigtige opgaver, der skal løses. Det gælder blandt andet i forhold til det forebyggende arbejde på førskoleområdet, den tidlige indsats og koordinering af indsatser med kommunerne. Hvis du vil være med til at løfte området, så er stillingen som AC-fuldmægtig/specialkonsulent i Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet måske noget for dig.    

Om stillingen
Opgaverne omfatter blandt andet:

 • At udvikle og lede primært børnepolitiske projekter, strategier, indsatser og analyser
 • At udarbejde oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, besvarelse af §37 spørgsmål, mv.
 • At deltage i og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med projektgrupper på departementets ressortområde
 • At udarbejde taler og pressemeddelelser samt andre former for intern og ekstern kommunikation
 • At udarbejde og koordinere arbejdsgange og procedurer på tværs af afdelinger i departementet
 • At indgå i lovforberedende arbejde, evt. finanslovarbejde, budgetopfølgning mv.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder og projekter. Stillingen stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives med at arbejde i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag.
 
Derfor er det en fordel, hvis du er samarbejdsorienteret. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt, og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.
 
Om dig

 • Har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Har teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Har erfaring med projekt- og procesarbejde, gerne også erfaring med projektledelse
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Er dygtig til kommunikere på skrift og i tale
 • Kan skabe overblik over mange og komplekse informationer
 • Er god til at samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur er en fordel
 • Gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse

Om Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet
I Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet er vi ca. 18 medarbejdere fordelt over afdelingerne Ledelsessekretariatet, Strategi og Udvikling og Justitsområdet, hvor denne stilling er organisatorisk forankret i Strategi og Udvikling. Derudover har departementet en underliggende enhed, Socialstyrelsen.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021 kl. 12.00 grønlandsk tid.
Tiltrædelsesdato er den 1. august 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen eller departementet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Ditte Enemark Sølbeck på e-mail ditt@nanoq.gl eller telefon +299 26 49 95.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. En stilling som specialkonsulent kan tilbydes til kandidaten med de rette dokumenterbare kompetencer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning