Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Departement for Sociale anliggender og Arbejdsmarked søger Afdelingschef

I Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, der også omfatter indenrigsanliggender og socialt tilsyn med kommuner og døgninstitutioner, er en stilling som afdelingschef ledig til besættelse pr. 1. juli 2022 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver:
Stillingen er placeret i Socialafdelingen, som varetager alle socialpolitiske funktioner i departementet, herunder udarbejdelse og implementering af diverse strategier, f.eks. på ældre- og hjemløseområdet, lovforberedende arbejde på (voksen) socialområdet, hertil egentlige driftsopgaver vedrørende forvaltning af den nordiske pensionsordning.
Desuden omhandler stillingen rådgivning og vejledning til kommunerne om gældende sociallovgivning på voksenområdet.
I det daglige vil du være ansvarlig for pt. 7 medarbejdere. Afdelingschefen skal sikre, at der sker fremdrift i strategi-arbejdet og de øvrige socialpolitiske tiltag. Desuden vil du indgå i et samarbejde med den uafhængige institution Ældretalsmanden.  Der vil være en række administrative og økonomiske opgaver forbundet med opgaverne.

Kvalifikationer:
Vi forventer at den rette medarbejder har en relevant teoretisk uddannelse og besidder en bred socialfaglig viden, naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være i dialog med andre, fungerer godt såvel i grupper som selvstændigt, kan varetage et til tider krævende arbejde, har gerne erfaring inden for området, samt har gode skriftlige og mundtlige kompetencer. Konkret vil der også blive lagt vægt på erfaring med følgende kompetencer:

  • ledelse, herunder projektledelse
  • lovprocesser
  • strategiudvikling og udgivelser som projektleder
  • flere års erfaring fra politisk organisation og/eller politisk betjening

Det er en fordel men ikke en betingelse, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk, ligesom det er en fordel at du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementchef Isak Nielsen Kleist, tlf. 34 56 34, e-mail isnk@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
  
Sidste ansøgningsfrist: Ansøgninger skal være Departementet i hænde senest den 8. juni 2022.


 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning