Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Døgninstitutionen Qasapermiut søger souschef

Døgninstitutionen Qasapermiut søger souschef

Tiltrædelsesdato er den 1. juli 2023 eller efter aftale.

Om Qasapermiut
Qasapermiut har beliggende i Sisimiut, Grønland. Qasapermiut under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 13 og 18 år efterværn 18 – 23 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Vore nærmeste samarbrjdspartnere er Isikkivik og Pilutaq, der sambejder vi omking inventar og der er Værkstedset et samlingspunkt til fællesbrug.
Pædagogikken på Qasapermiut er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljøogså fangstliv. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Se; www.Socialstyrelsen.gl


Reference
Souschefens nærmeste reference er forstander på Døgninstitutionen Qasapermiut.
Om stillingen:
Du skal være parat til at påtage dig følgende funktioner:

 • Varetage den daglige ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam
 • Udarbejde vagtplaner
 • Sikre at Qasapermiuts økonomiske rammer overholdes.
 • Sikre at der i Qasapermiuts arbejdes efter de faglige målsætninger.
 • Sikre at der i døgninstituionen arbejdes i forhold til alle fastsatte struktur og ramme i samarbejde alle ansatte.
 • Yde supervision i forhold til de ansatte i afdelingen og i huset som helhed
 • Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
 • Forestå det tværfaglige samarbejde.
 • Forestå det primær samarbejde med forældre.
 • Planlægge ind- og udskrivninger af nye beboere.
 • Modtage og introducere nye medarbejdere.
 • Have indsigt til unge aldersgruppe 13-18 år
 • Sammen med forstander føre de administrative opgaver.
 • Træder til under forstanderens fravær


Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog.
 • Har ledelseserfaring og gerne med efteruddannelse i ledelse
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår
 • At du har talent for ledelse og er synlig som fag person
 • At du er visionær på dit fags vegne
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du har kørekort men ikke påkrævet
 • Er villig til at samarbejde med medarbejderne i store grupper


Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
 • Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Et job med mange udfordringer


Arbejdstiden er 40 timer ugentlig fortrinsvis i dagvagt.

Straffeattest/Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Qasapermiut har indhentet en straffeattest/børneattest.
Straffeattest/børneattesten vil indgå i vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander
 Ânâ-Grethe Klein telefon: +299 382095 email:  Anag@anoq.gl

 Ansøgning Stillingerne søges via               www.naalakkersuit.gl            

Ansøgningsfrist: 9. juni 2023

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning