Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Chefkonsulent til økonomistyring i Det Grønlandske Sundhedsvæsen

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde værdifulde og effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i Grønland.

Vil du tage del i udviklingen, understøttelsen og kvalitetssikringen af økonomistyringen i en offentlig økonomi med en årlig ramme på ca. 1,5 mia. kr. – Så har Sundhedsvæsenets Stab for Økonomi dit nye spændende og udfordrende job.

Stabsfunktionen Økonomi løser blandt andet opgaver indenfor økonomistyring, budgetlægning og -opfølgning, analysearbejde, projektunderstøttelse samt ledelsesbetjening og staben arbejder ud fra følgende målsætning:

”Sundhedsvæsenet sætter altid patienten først, så vi skaber mest mulig værdi for patienten”.

Vi understøtter målsætningen med en ambition om udvikling af en øget aktivitetsstyring og en større gennemsigtighed samt værdiskabelse inden for den økonomiske ramme.
Med denne stilling er vi på udkig efter en ny kollega med stærke analytiske kompetencer inden for det økonomiske område og med tæft for organisatorisk rammesætning, planlægning og udvikling.

Opgaverne omfatter:

 • Budgetlægning, analyser og opfølgning på centrale udgiftsområder i Sundhedsvæsenets økonomi
 • Økonomisk rådgivning af Sundhedsledelsen og øvrige ledelseslag i organisationen
 • Drive og koordinere tværgående indsatser og udviklingstiltag f.eks. dataunderstøttende løsninger og afrapportering af aktiviteter
 • Opstille handlingsalternativer på såvel strategiske som operationelt niveau.

På baggrund af din mangeårige erfaring skal du være med til at udfordre og videreudvikle Sundhedsvæsenets økonomistyring i retning mod mere dataunderstøttelse og langsigtet planlægning.
Du forventes at kunne yde rådgivning på ledelsesniveau samt indgå i udviklings- og udredningsopgaver, der relaterer sig til driften af Det Grønlandske Sundhedsvæsen generelt.

Faglige kvalifikationer:

 • Har en akademisk uddannelse på kandidatniveau med hovedvægt indenfor økonomi
 • Har en relevant og mangeårig erfaring med økonomistyring som fagområde
 • Har arbejdsmæssig erfaring fra den offentlige sektor, herunder politisk betjening.

Personlige kvalifikationer:
Vi lægger vægt på, at du:

 • Har gode analytiske evner og evnen til at formidle på tværs af fagligheder
 • Kan fastholde overblik og fremdrift med høj kvalitet i opgaveløsningen
 • Skaber samarbejde og resultater på en indlevende og respektfuld måde i grupper med forskelligrettede interesser og fagligheder
 • Kendskab til det grønlandske samfund og forståelse for af grønlandske samfundsforhold vil blive vægtet.


Vi tilbyder
Vores arbejdsmiljø er uformelt og åbent med tværorganisatoriske opgaver, korte kommandoveje og engagerede kolleger. Du bliver en del af en afdeling, hvor uddelegering og selvstændigt ansvar i opgaveløsningen er nøgleordene og altafgørende i den daglige drift. Afdelingen lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til løsningen af afdelingens opgaver og udvikling af afdelingen og opgavevaretagelsen generelt.

Tiltrædelsesdato: 1. september 2022 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: 19. august 2022.
Arbejdssted: Nuuk

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Stabschef for Økonomi Ann Kelsen på +299 34 45 77 eller på mail anke@peqqik.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse i henhold til stillingsopslaget kræver de rette dokumenterbare kvalifikationer, der forudsættes for ansættelse som chefkonsulent.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning