Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger 3 socialrådgivere til Task Forcehold

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger 3 socialrådgivere til Central Rådgivningsenhedens Task Force.
 
Central Rådgivningsenhed er en enhed under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.
 
Task Forceholdet skal kunne bistå kommuner, der har akut brug for hjælp, f.eks. i større sager om seksuel misbrug af børn. Task Forceholdet skal kunne levere ekspertviden og –rådgivning på særlige områder, hvor der efterspørges hjælp lokalt. I sager om seksuelle overgreb skal holdet f.eks. kunne sendes ud til kommunerne med henblik på at bistå kommunens ansatte i hele forløbet, både i forhold til anmeldelse, afhøring af politi, samtaler med børn og forældre samt opfølgning.  
 
Socialrådgiverne skal være med til:

 • Råd og vejledning i konkrete sager i forhold til kommuner og relevante aktører for børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og/eller seksuelle overgreb
 • Sidemandsoplæring/fagligt bistand
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • Koordinerende arbejde
 • Løbende opdatering af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med enheden
 • Indsamling og videreformidling af viden.
   

Vi forventer, at ansøgerne:

 • har en socialrådgiveruddannelse
 • har erfaring i at arbejde i en offentligt sektor
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er gode til at samarbejde og koordinere
 • er ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang
 • arbejder systematisk
 • har gode egenskaber til at skabe relationer
 • arbejder selvstændig, struktureret og løsningsorienteret
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.


Vi kan tilbyde et job med mange muligheder for faglig udvikling og samarbejde med mange samarbejdspartnere og aktører på området, som arbejder for at styrke indsatsen for børn og unge udsat for omsorgssvigt.
 
Om rejseaktivitet
Der skal forventes høj rejseaktivitet til tider i forbindelse med stillingen og man skal kunne rejse med kort varsel.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen evt. anvises umøbleret personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på stillingen og ikke en del af Selvstyrets almindelige boligmasse. Personaleboligen skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest, når projektet ophører.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingschef Ane Louise Løvstrøm på tlf. +299 34 60 14 eller på e-mail alov@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist: 30.september 2020 Kl. 12:00.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning