Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Brænder du for det sociale område, og vil du være med til at forbedre forholdene for socialt udsatte borgere?

I de senere år har der været et stort fokus på at løfte socialområdet. Det gælder både mht. generelt at sikre bedre forhold for borgere, som har behov for sociale ydelser, samt at tilbyde bedre vilkår for ældre og hjemløse borgere.  

Vi har mange vigtige opgaver at løse på det sociale område, og vi har brug for en ny kollega til vores team i afdelingen for sociale forhold. De primære politiske mål inden for Sociale Anliggender er blandt andet at minimere hjemløsheden, reformere pensionsområdet, herunder alderspension og førtidspension, etablere en tydeligere ældrepolitik, samt indgå i arbejdet for at skabe mere lighed og velfærd. Hvis det har fanget din interesse, så er stillingen som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent i Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked måske noget for dig.    

Om stillingen
Du kommer til at arbejde med:

 • At udvikle og lede socialpolitiske projekter, strategier, indsatser, analyser og konsekvensberegninger af nye tiltag
 • At udarbejde oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, besvarelse af § 37 spørgsmål, mv.
 • At deltage i og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med projektgrupper på departementets ressortområde
 • At udarbejde taler og pressemeddelelser samt andre former for intern og ekstern kommunikation
 • At indgå i lovforberedende arbejde, evt. finanslovarbejde, budgetopfølgning mv.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser. Vi forventer, at du kan tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder og projekter. Stillingen stiller krav om, at du hurtigt kan sætte dig ind i nyt stof, være fleksibel, samt trives med at arbejde i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag.
 
Derfor er det en fordel at være samarbejdsorienteret. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt, og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel at være god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og have evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge. 

Om dig
Vi ønsker, at du har

 • Relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet, men det er ikke en betingelse
 • Erfaring med projekt- og procesarbejde, gerne også erfaring med projektledelse
 • Evne / erfaring med at arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Gode evner for at kommunikere på skrift og i tale
 • Kan skabe overblik over mange og komplekse informationer
 • Evne til at samarbejde med kolleger og eksterne interessenter
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur

Det er en fordel at være dobbeltsproget, men det er ingen betingelse.

Om Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked
I Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked er vi ca. 30 medarbejdere fordelt på flere afdelinger, herunder Afdelingen for Sociale Anliggender, hvor denne stilling er placeret.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen opslås med mulighed for indplacering som specialkonsulent. Indplacering som specialkonsulent kan tilbydes, såfremt kandidaten har de rette dokumenterbare kompetencer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 27. november 2021.
Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2022 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende afdelingschef John Maahr Hansen på e-mail jhan@nanoq.gl eller telefon +299 22 11 29.

Hvis du vil vide mere om Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning