Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Barselsvikariat som tovholder og underviser til Den Decentrale Pædagogmedhjælperuddannelse i Ilulissat

Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en stilling i et barselsvikariat til dig som tovholder og underviser ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.
Seminariet har ca. 300 studerende på 7 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagogmedhjælperuddannelse, dagtilbudsmedhjælperuddannelse, rådgivningsassistentuddannelse og rådgiver i socialt arbejde uddannelsen. Vi har godt 45 ansatte hvoraf ca. 25 er undervisere.

PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

  • vi uddanner kvalificeret socialpædagogisk personale til bl.a. dag-/døgn og handicapinstitutioner
  • vi forestår kurser, efter- og videreuddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde
  • vi inspirerer til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.


Med start i efterårssemestret 2022 har vi tilbudt en decentral pædagogmedhjælperuddannelse, som er et resultat efter revideringen af den decentrale socialpædagoguddannelse. Vi har nu været i gang i snart et år og vores ene underviser skal på barsel.

Vi søger derfor en underviser, som også skal være tovholder for uddannelsen; den vil kunne udbydes både som en erhvervsakademiuddannelse til pædagogmedhjælper og/eller teoretisk akademiuddannelse til pædagogmedhjælper.
Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret underviser, som brænder for det socialpædagogiske fagområde. Du er en god kollega, der møder sine omgivelser og arbejdsopgaver med en positiv tilgang.
Du tilknyttes PI/SPS’ hovedafdeling med ansættelse i Ilulissat og skal kunne varetage koordinering af rammerne for undervisningen samt undervisningsopgaver på den decentrale pædagogmedhjælper uddannelse. Du skal forvente at der sandsynligvis vil være rejseaktiviteter, alt efter hvor undervisningsforløb skal afvikles.
Du bliver en del af et dygtigt underviserteam ved PI/SPS med mulighed for at samarbejde omkring det socialpædagogiske område. Desuden får du som tovholder mulighed for at præge og videreudvikle undervisningsforløb i tråd med Seminariets vision om, at bidrage til og gøre en forskel på det sociale område i hele Grønland.

Følgende faglig og personlige kompetencer vægtes højt:

  • Du er uddannet pædagog på Bachelorniveau, og gerne på master- eller kandidatniveau
  • Du har erhvervserfaring fra det pædagogfaglige arbejdsfelt og/eller undervisningserfaring for voksne.
  • Du har undervisningserfaring og motiveres af at undervise unge eller voksne
  • Du er åben over for andre kulturelle tilgange.
  • Du tager ansvaret dels for egen undervisning, dels for sammenhæng og progression på hele uddannelsen
  • Du ser styrker ved et samarbejde, herunder tværfaglig samarbejde
  • Du er grønlandsk sproget – da dialog ifm. koordinering og tilrettelæggelse af forløb og undervisningen på pædagogmedhjælperuddannelsen som udgangspunkt vil foregå på grønlandsk

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. +299 23 06 70 til Teamleder Laila Berit Thorsen eller hos Souschef Marianne Nissen, eller pr. mail til allaffik@pi.sps.gl
Stillingen ønskes besat pr. 01.09.2023
Ansøgningsfrist: 30.06.2023 kl. 8.00 (vestgrønlandsk tid)
 
Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning