Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Barselsvikariat - kontorchef til Udenrigskontoret

Departementet for Udenrigsanliggender og Energi søger en barselsvikar til stillingen som kontorchef til Udenrigskontoret. Barselsvikariatet løber fra senest 1. maj 2021 til forventeligt 31. maj 2022. Kontorchefen refererer til departementschefen og indgår i departementets chefgruppe.

Udenrigskontoret
Udenrigskontoret betjener Naalakkersuisut i forhold til udenrigsområdet. Kontoret har ansvaret for en række sagsområder og samarbejder, herunder særligt arktisk samarbejde, FN, forsvar og sikkerhed, udenrigshandelspolitik samt nordisk samarbejde. Kontoret består af består af 8 medarbejdere, herunder specialkonsulenter, AC-fuldmægtige og studentermedhjælpere.

Dine arbejdsopgaver
Arbejdet i kontoret omfatter ledelse af kontorets 8 medarbejdere samt servicering af Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og departementschefen.

Du kan forvente en hektisk og spændende hverdag præget af mange forskellige opgavetyper af politisk og administrativ karakter. Der er tale om en stilling med mange facetter og et stort ansvarsområde, og der kan i perioder påregnes både aften- og weekendarbejde. Du skal være omstillingsparat og indstillet på, at der i perioder kan være hasteopgaver og nødvendige omprioriteringer.

Kontorchefen skal være omdrejningspunkt mellem Naalakkersuisoq, interesseorganisationer, internationale partnere, faglige institutioner samt medarbejdere og departementet. Det betyder, at kontorchefen skal have personlig integritet, ledelseserfaring samt en høj grad af politisk indsigt og forståelse for politiske prioriteringer og administrativ betjening i forbindelse med politisk beslutningstagen. De daglige udfordringer for kontorchefen kræver ledelse, prioritering, resultatfokusering, kvalitetssikring samt dialog og tæt samarbejde med medarbejderne.

Kontorchefen indgår i departementets ledelsesgruppe og skal sammen med resten af ledelsesgruppen sikre en god drift og udvikling af departementet som arbejdsplads. Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde en høj trivsel på arbejdspladsen. Du skal derfor som kontorchef kunne inspirere, motivere og delegere samt være god til at give konstruktiv feedback. Du er god til at få dine medarbejdere til at lykkes, du prioriterer at skabe rum for udvikling af den enkelte medarbejder, og du lægger vægt på, at kontoret i et højt tempo og med engagement får skabt brugbare og solide resultater.

Kvalifikationer
Du har en videregående uddannelse og flere års administrativ ledelseserfaring fra ansættelse i enten offentlig eller privat virksomhed.
Da kommunikation og kvalitetssikring er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du har gode formuleringsevner, særligt skriftlige.

Vi forventer desuden, at du:

 • Har ledelseserfaring og gode lederegenskaber
 • Har erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprocesser
 • Interesse for udenrigsområdet i Grønland
 • Trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • Arbejder struktureret og er god til at sikre overholdelse af frister
 • Har gode samarbejdsevner og evnen til at bevare roen i pressede situationer
 • Har en løsningsorienteret og positiv tilgang
 • Kan håndtere administrative, faglige og menneskelige udfordringer
 • Har en vilje til at gøre en forskel i et politisk defineret arbejdsfelt
 • Gode sprogkompetencer – gerne såvel grønlandsk, dansk som engelsk
 • Har kendskab til det grønlandske samfund


Vi tilbyder
En spændende og selvstændig stilling inden for et område, der har hele verdens interesse.
En travl arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone med stort fokus på medarbejdernes trivsel.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan gratis indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 
Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Uiloq Mulvad Jessen, tlf. +299 34 51 68 eller irum@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest 25. marts 2021.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 12-13.
Dato for tiltrædelse er 1. maj 2021 eller snarest muligt efter aftale.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, udskrift fra kriminalregisteret, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning