Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Barselsvikar ved afdeling for Sprog, Litteratur og Medier (SLM)

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav
Der opslås en stilling som barselsvikar i disciplinen grønlandsk litteratur før 1970 ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet på Institut for Kultur, Sprog, og Historie (KSH) ved Afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier (SLM).

Stillingen ønskes besat i perioden 1. august 2019 til 30. januar 2020.

Kvalifikationskrav:
Ved ansøgning om ansættelse som barselsvikar forventes ansøgere 1) være i gang med speciale indenfor litteratur med forventet aflevering af speciale inden efterårssemesteret 2019 eller 2) at have opnået karakteren A eller B i sit kandidatspeciale, hvor der fokuseres særligt på grønlandsk litteratur /litteraturhistorie. Det er en fordel at have grønlandsk som modersmål eller tæt på modersmålsniveau, og i øvrigt er det en fordel at have gennemgået sin uddannelse ved afdeling for Sprog, Litteratur og Medier.

Opgaver:
Ved ansættelse som barselsvikar bliver arbejdsopgaverne på undervisningssiden primært at varetage undervisning i faget Grønlandske tekster før 1970 på 1. og 2. års studieår af bacheloruddannelsen.

Hvem er vi?
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

Institutterne omfatter både kandidat – og bacheloruddannelser.

Ved Institut for Kultur, Sprog og Historie er der ansat og tilknyttet adjungerede professorer, lektorer, adjunkter, et antal faglærere, emeriti samt ph.d. studerende. Instituttet indeholder desuden et Forskningscenter for Børn, Unge og Familie.

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.
    
 Ansøgningen:
 Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

  •  Bilag 1: Curriculum Vitae, herunder undervisningserfaring.
  •  Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
  •  Bilag 3: Evt publikationsliste.


Ansættelsesprocedure:
Institutleder og afdelingsleder på SLM nedsætter et rådgivende udvalg som orienteres om indkomne ansøgninger og som rådgiver om hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Du kan læse mere om universitetet på www.uni.gl og her http://da.uni.gl/job.aspx kan du også finde vores introduktionshæfte til interesserede ansøgere.

Henvendelse:
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet
Vedr. spørgsmål til afdeling for Sprog, Litteratur og Medier
Afdelingsleder, Birgit Kleist Pedersen
Mail til: bipe@uni.gl
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning