Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

Barselsvikar Underviser Socialpædagogisk Seminarium

Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en spændende stilling til dig som underviser ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.

PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Seminariet har ca. 300 studerende på 5 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagoguddannelse samt dagtilbudsmedhjælperuddannelsen.
Vi har godt 40 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.

PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

  • Uddanne kvalificerede dagtilbudsmedhjælpere, socialpædagoger, socialassistenter og socialhjælpere
  • Forestå kurser, efter- og videreuddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde
  • Inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.

PI/SPS står efter indvielse af den nye bygning i Ilulissat, med mulighed for et fremtidigt større optag af studerende, på de nuværende uddannelser, men vi ekspanderer også inden for nye uddannelsesområder. Du bliver en del af et underviserteam ved PI/SPS med mulighed for, at præge og videreudvikle undervisningsforløb i tråd med Seminariets vision, om at bidrage til og gøre en forskel i det socialpædagogiske praksisfelt i hele Grønland.

Vi søger en underviser inden for det pædagogiske-psykologiske hovedområde med kompetencer og interesse for det kreative værkstedsområde. Vores nye kollega skal kunne varetage undervisning på vores socialpædagogiske bacheloruddannelse og socialassistentuddannelsen i Ilulissat.

Som supplement til teamet af undervisere på bacheloruddannelsen, søger vi en underviser med interesse for og viden om det kreative fagområde. I samarbejde med øvrige undervisere indenfor Udeliv, Musik, Drama og værkstedsfag, får du hovedansvaret for værkstedsområdet.

Da vi ekspanderer på kursus- og efteruddannelsesområdet, kan der ligeledes blive tale om undervisningsopgaver i forskellige forløb i hele Grønland.
Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret underviser, som udover at brænde for det socialpædagogiske fagområde er en god og samarbejdsvillig kollega, som møder sine omgivelser og arbejdsopgaverne med en positiv tilgang.

Følgende faglig og personlige kompetencer vægtes højt.

  • Du er uddannet pædagog med relevant efter-/videreuddannelse.
  • Du har en relevant kandidatuddannelse eller masteruddannelse indenfor, f.eks. pædagogik, psykologi eller samfundsfag.
  • Du har erhvervserfaring fra det pædagogfaglige arbejdsfelt og/eller undervisningserfaring hvor voksne er målgruppen.
  • Du har erfaring fra eller kendskab til Grønland og er åben over for andre kulturelle tilgange.
  • Da vi er organiseret i teams, forventes det at undervisergruppen tager ansvaret dels for egen undervisning dels for sammenhæng og progression på hele uddannelsen.  
  • Den anerkendende tilgang, tillid og ansvarlighed kendetegner dig som kollega.                      

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Souschef/ Uddannelseschef Marianne Nissen på mobil +299 54 25 75 eller mail: Marianne@pi.sps.gl eller Rektor Nuka Kleemann på tlf.+299 38 35 50, mobil +299 55 64 64 mail: nuka@pi.s ps.gl

Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl og om byen på www.avannaata.gl
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter. Vikariatet løber frem til 31.10. 2019.

Der er ansøgningsfrist mandag d. 19. november 2018 kl. 8:00 (grønlandsk tid).
Ved udvælgelse af ansøgere til samtale tages referencer. Der kræves ny dateret straffeattest.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning