Gå til hovedindhold
188

Dette jobopslag er udløbet

AU-Lærling til Kreditor- og Debitorbogholderiet

Kontoret for Kreditor- og Debitorbogholderiet søger AU-lærlinge i Økonomi- og Ressourcestyring med start august 2018
Har du lyst til at prøve kræfter med opgaver inden for kreditor eller debitorområdet i et kontor under udvikling – så er du måske én af vores nye lærlinge.
 
Om kontoret:
Kontoret for Kreditor- og Debitorbogholderiet varetager en række områder inden for bogføring, rykning og afstemning, samtidig afholder vi kurser for og rådgiver andre enheder i Grønlands Selvstyre omkring regninger.
Du vil blive placeret i enten Kreditor- eller Debitorafdelingen

Debitorafdelingen:
Debitorafdelingen sikrer bl.a. afsendelse og betaling af regninger på vegne af Grønlands Selvstyre. Herudover sørger afdelingen bl.a. for afstemning af debitorer, rykning, afskrivning og udligning, samt behandling og udbetaling af rejseafregninger.

Kreditorafdelingen:
Kreditorafdelingen står bl.a. for bogføring af kreditor fakturaer, dokumenthåndtering i Grønlands Selvstyres økonomisystem. Herudover laver vi kreditorbetalinger, afstemning af kreditorer og rykning af enhederne.
 
Om dig:
Vi forventer, at du er god til tal og er motiveret for at få en lærerig praktik
Faglige kvalifikationer:

 • Har en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller relevant grunduddannelse for voksne {GVU)
 • Har gode IT-kundskaber
 • God til matematik
 • Gode sproglige færdigheder

Personlige kompetencer:

 • Har en god selvdisciplin
 • Er omhyggelig i sit arbejde og formår at overholde tidsfrister
 • Har evnen til at kommunikere på et professionelt og sagligt grundlag
 • Er venlig og imødekommende
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams

Du vil få tilknyttet en praktikansvarlig som vil være din kontaktperson hos os, som vil hjælpe dig med at udarbejde din praktikplan, give dig fagligsparring og sikre, at du får det bedst mulige udbytte af din praktik.

Kontoret for Kreditor-og Debitorbogholderiet modtager gerne ansøgninger både fra første- og andetårs elever.
 
Økonomi- og Personalestyrelsen
DcR er øverste ansvarlige for Landskasseregnskabet i Selvstyret. Vi er ca. 40 medarbejdere og består af tre kontorer; Debitor- og kreditorbogholderi, Finans- og specialbogholderi og Regnskabsudvikling. DcR er en del af Økonomi- og Personalestyrelsen, som er en serviceenhed med mange funktioner, der varetager drift og udvikling af en lang række opgaver i Selvstyrets Centraladministration.
 
Lærlingene samles på tværs af departementer og styrelser minimum to gange om året. Du vil her have mulighed for at møde andre lærlinge og tage selvvalgte faglige emner op til diskussion. Grønlands Selvstyres Centraladministration har rammerne til at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø, som giver dig en god uddannelse og et stærkt fundament for fremtiden.
 
Praktiske forhold:
Arbejdstiden er 40 timer om ugen
lønnen fastsættes efter den gældende overenskomst. Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
 
Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om praktikpladsen, er du velkommen til at kontakte Debitorafdelingen afdelingsleder Ane Berthelsen mail: abts@nanoq.gl Kreditorafdelingen, afdelingsleder Gertrud Brandt, mail:  gerb@nanoq.gl
 
Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl
 
Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d. 02 maj 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19 og 20.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning