Gå til hovedindhold
188

Dette jobopslag er udløbet

AU-ØR lærling til Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling

Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling søger AU-lærlinge i Økonomi- og Ressourcestyring
Har du lyst til at få en praktikplads, hvor du får mulighed for at arbejde med spændende opgaver i et dynamisk og aktiv kontor, så er dette det rette praktiksted for dig. Vi søger AU-lærlinge med start august 2018.
 
Vi tilbyder:
Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling har til opgave at servicere Centraladministrationen inden for HR-Partnerskab, kompetence og lederudvikling. Din hverdag vil bl.a. bestå i at hjælpe med at understøtte kontorets økonomi og kursusafviklingen i kontoret, derudover vil du have en tilknyttet en fast praktikvejleder. For hver praktikophold vil du have dit eget projekt som du sideløbende kan arbejde med ud over dine daglige arbejdsopgaver.

Vi forventer:
Faglige kvalifikationer:

 • Har en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller relevant grunduddannelse for voksnen {GVU)
 • Har gode IT-kundskaber
 • God til matematik
 • Gode sproglige færdigheder

Personlige kompetencer:

 • Har en god selvdisciplin
 • Er omhyggelig i sit arbejde og formår at overholde tidsfrister
 • Har evnen til at kommunikere på et professionelt og sagligt grundlag
 • Er venlig og imødekommende
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams

Økonomi- og Personalestyrelsen
Økonomi- og Personalestyrelsen er en serviceenhed med mange funktioner, der varetager drift og udvikling af en lang række opgaver i Selvstyrets Centraladministration.
Lærlingene samles på tværs af departementer og styrelser minimum to gange om året. Du vil her have mulighed for at møde andre lærlinge og tage selvvalgte faglige emner op til diskussion. Grønlands Selvstyres Centraladministration har rammerne til at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø, som giver dig en god uddannelse og et stærkt fundament for fremtiden.
 
Praktiske forhold:
Arbejdstiden er 40 timer om ugen
lønnen fastsættes efter den gældende overenskomst. Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
 
Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om elevpladsen, er du velkommen til at kontakte Max Heilmann Larsen på mail: maxl@nanoq.gl eller på tlf. 345211
 
Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl
 
Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d. 02. maj 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19 og 20.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning