Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Ambitiøs controller med højt drive og analytisk tilgang til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i Nuuk

Vi har travlt i Økonomi- og planlægningsafdelingen, og mangler dig som er frisk på en stilling i Grønland.
 
Det Grønlandske Sundhedsvæsen står overfor en dynamisk og spændende fremtid, hvor politiske, økonomiske og kliniske interesser konstant udfordrer os i vores hverdag.
I økonomifunktionen er vores fokus rettet mod optimering af forretningsprocesser, budgetopfølgning mv. og samtidig sikre at nye muligheder udvikles.
 
Vi søger en aktiv og ambitiøs controller, som vil blive en del af en organisation, hvor der med budgetopfølgning, projekter og politisk deltagelse, arbejdes på tværs af organisationen for at sikre den optimale løsning.
 
Du er i stand til at koordinere, samle op og formidle på tværs af både geografiske, faglige og politiske grænser. Det stiller krav til, at du som person både kan arbejde selvstændigt og team-orienteret. Du vil efter interesse og kvalifikationer få medansvar for planlægning og udførelse af egen opgaveportefølje.
Du må gerne være nyuddannet, bare du har et godt gåpåmod og er klar til både at arbejde selvstændigt og team-orienteret.
 
Derudover vil dine arbejdsopgaver dække følgende:

 • Ansvarlig for budgetopfølgning og controlling af en eller flere finanslovshovedkonti
 • Medudvikler af økonomistyring inden for sundhedsøkonomi herunder værktøj til analyser, registrering af aktivitetstal mv.
 • Faglig ansvarlig for oplæring af kollegaer m.fl.
 • Rådgive Sundhedsledelsen i spørgsmål indenfor sundhedsøkonomiske områder
 • Deltage i udarbejdelse af ledelsesinformation, notater, høringssvar og beslutningsoplæg til hhv. Sundhedsledelsen og Departement for Sundhed
 • Ajourføring
 • Udarbejdelse af effektivitets- og kvalitetsmål

 
Yderligere forventer vi, at du opfylder nedenstående:

 • En relevant akademisk baggrund f.eks. HD(R), cand.merc.
 • Erfaring med økonomistyring, regnskab, analyser, budgetter og projektstyring 
 • Analytiske evner
 • Stærk i Excel og flair for IT-systemer er et krav
 • Har sproglig præcision og kan formidle komplicerede problemstillinger enkelt og klart – såvel skriftligt som mundtligt
 • Kan arbejde både proces- og resultatorienteret

 
Du vil få en rolle, hvor der er rig mulighed for at udvikle dig. Du kommer til at tage ansvar for dine egne projekter. Din medindflydelse er vigtig, og du kommer derfor til at være en del af de forskellige beslutningsprocesser.
 
Hvem er vi?
Økonomi- og planlægningsafdelingen er en stabsfunktion under Sundhedsledelsen. Vi er en afdeling med 9-10 økonomiansatte, der har megen kontrakt til øvrige medarbejder på Dronning Ingrids Hospital, i Sundhedsregionerne og de øvrige afdelinger.
Vores primære opgaver er varetagelsen af økonomistyring, herunder budgetplanlægning og opfølgning for hele sundhedsvæsenet i Grønland, der består af ca. 1200 ansatte. Vi beskæftiger os desuden med optimering af forretningsgange, statistik og aktivitetsregistrering, udarbejdelses af høringsvar og besvarelse af politiske henvendelser. 

Ansøgningsfristen er 15. april 2019
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte styrelseschef Malene M. Nielsen, mail mamn@peqqik.gl telefon (+299) 48 35 01  

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning