Gå til hovedindhold
99

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til yngste afdeling i Meeqqanut Inerisaavik i Sisimiut

Afdelingsleder til Meeqqanut Inerisaavik i Sisimiut.
Ansættelses dato 1. januar 2020 eller efter aftale.
Har du evner og lyst til at være en del af et ledelsesteam og varetage den daglige
ledelse i en afdeling? Og eventuelt har en efteruddannelse. Og har du interesse i at arbejde børn og unge i døgninstitution, så er det måske dig vi søger.

Om Meeqqanut Inerisaavik
Meeqqanut Inerisaavik er beliggende i Sisimiut, Grønland. Der er plads til 20 børn og
unge i aldersgruppen 8- 18 år med mulighed for forlængelse til fyldte 23 år. Meeqqanut
Inerisaavik har 4 afdelinger. De anbragte børn har haft en opvækst præget af
omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Pædagogikken på Meeqqanut Inerisaavik er baseret på en kognitiv,
ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø. Vi lægger vægt på,
at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for
institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i
naturen i form af hytteture, jagt- og ski ture, samt at deltage i diverse arrangementer i
byen.

Om stillingen:
Du skal være parat til at påtage dig følgende funktioner:

 • Varetage den daglige ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam
 • Udarbejde vagtplaner
 • Sikre at afdelingens økonomiske rammer overholdes.
 • Planlægge og forestå afdelingens personalemøder, samt følge op på

beslutninger.

 • Planlægge og forestå børne møder i afdelingen
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes efter de faglige målsætninger.
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og ramme
 • Yde supervision i forhold til de ansatte i afdelingen og i huset som helhed
 • Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
 • Forestå det tværfaglige samarbejde.
 • Forestå det primær samarbejde med forældre.
 •  Planlægge ind- og udskrivninger af nye beboere.
 • Modtage og introducere nye medarbejdere.
 • Have indsigt til unge aldersgruppe 8-23 år

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog og gerne med efteruddannelse i ledelse
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår
 • At du har talent for ledelse og er synlig som fag person
 • At du er visionær på dit fags vegne
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du eventuelt er tosproget/ grønlandsk & dansk

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
 • Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig fortrinsvis i dagvagt.

Ansøgningsfrist: 15.november 2019
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte fungerende
Centerleder Ânâ-Grethe Klein e-mail. anag@nanoq.gl eller Personaleleder Ole
Benjaminsen e-mail: ole@qasapi.com mobil nr. 534658

Ansøgning
Stillingerne kan også søges via www.naalakkersuisut.gl
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning