Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder Pædagog uddannet til vores plejekrævende afdeling ”Sikkerneq” i Maniitsoq

Najugaqarfik Elisibannguaq, der hører under Socialstyrelsen, søger afdelingsleder Pædagog uddannet til vores plejekrævende afdeling ”Sikkerneq” i Maniitsoq

Ansættelse den 15.02.2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist er den 04.02.2021.

Najugaqarfik Elisibannguaq er en specieldøgninstitution for 21 voksne udviklingshæmmede. Beboernes alder er fra 38 til 74 år. Vi søger afdelingsleder til ”Sikkerneq”, Sikkerneq er enafdeling med 5 beboere.

Som ansøger til afdelingsleder forventer vi

  • At du er indstillet på at arbejde med udviklingshæmmede og har forståelse for hver enkelt beboers udviklingstrin
  • At du er selvstændig, igangsætter og har gode lederevner
  • At du har god situationsfornemmelse samt god iagttagelsesevne
  • At du er indstillet på et godt samarbejde med institutionens ledelse
  • At du er dobbeltsproget (grønlandsk-dansk)
  • At du har en ren straffeattest.


Du skal være forberedt på at samarbejde med nuværende ansatte og arbejdsgang, arbejdsugen er 40 timer med skiftende vagter samt weekendvagter og på helligdagene.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Ane B. Jensen tlf. 81 33 43 eller på mail: ne-forstander@nanoq.gl samt til vores fælles mail: elis@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning