Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder i afdelingen for Økonomi & HR i Departementet for Bolig og Infrastruktur

Vil du være med til at effektivisere og udvikle Departementet for Boliger og Infrastruktur?
Afdelingen for Økonomi og HR i Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en afdelingsleder med erfaring inden for offentlig administration, økonomistyring samt personaleadministration.

Tiltrædelsesdato er 1. maj eller efter aftale.

Om stillingen
Afdelingen for Økonomi og HR er en stabsfunktion for departementet og varetager tværgående opgaver relateret til bogholderi, økonomisk planlægning, og finanslovsprocesser.

Departementet har mange forskelligartede ansvarsområder, der har en økonomisk dimension. Herunder er både anlægsregnskaber, Selvstyrets forsikringsaftaler og opfølgning på departementets øvrige bevillinger. Afdelingen varetager udvikling af procedurer og kontrol på alle områder af departementets økonomiske drift. Afdelingen står også for departementets bogholderi og driftsøkonomi samt leverer intern budgetopfølgning, rapportering og rådgivning til departementets øvrige afdelinger. De individuelle afdelinger i departementet har ansvar for bevillinger på deres områder, men Afdelingen for Økonomi og HR følger løbende op på bevillingerne og tilvejebringer et samlet økonomisk overblik over departementets områder. Afdelingen bistår også departementets andre afdelinger i forbindelse med finanslovsprocessen og koordinerer departementets bidrag til processen.

Udover departementets egne ansvarsområder koordinerer og bistår afdelingen de projektansvarlige ressortdepartementer i forbindelse med økonomiadministration på anlægsprojekter og varetager en del af denne administration.

Afdelingen varetager ydermere departementets centrale opgaver i forbindelse med personale og HR. Herunder står kontoret for ansættelser, fratrædelser, forhandling af tillæg, interne HR-initiativer og sekretariatsfunktionen for det lokale samarbejdsudvalg (LSU). Afdelingen har også en rådgivende funktion i forbindelse med spørgsmål af personalejuridisk karakter og i overenskomstspørgsmål.

Afdelingen består på nuværende tidspunkt af en afdelingschef, en kontorchef og to medarbejdere. Til afdelingen er også knyttet en kontorchef, som primært arbejder med økonomiadministrationen på anlægsområdet.

Om dig
Du har en uddannelse inden for kontor/økonomi samt indsigt og erfaring med politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre. Vi forventer ydermere, at du;

 • har solidt kendskab og erfaring med XAL herunder Time/sag,
 • har solidt kendskab og erfaring med bogholderfunktion i det offentlige, herunder budgetopfølgning, afstemning, årsregnskab mv.
 • har erfaring med sagsbehandling af personalesager i det offentlige
 • har kendskab og erfaring med cBrain F2
 • har kendskab til den kommende overgang til Prisme økonomisystem

Det er et krav at du har indgående kendskab til grønlandsk sprog og samfundsforhold. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har et solidt kendskab til IT-værktøjer, herunder Outlook og Microsofts Officepakke.
 
Vi ser gerne at du:

 • kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
 • har gennemslagskraft,
 • er loyal, positiv og god til at akklimatisere dig,
 • er initiativrig og kan samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt,
 • er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og
 • er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde

Vi tilbyder

 • Et arbejde tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger
 • Personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for efteruddannelse

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef Inger Lyberth på telefon nr. 345000 eller via e-mail ingl@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisut’s hjemmeside www.naalakkersuisut.gl

Ansøgning
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest den 19. marts 2019. Med ansøgningen vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold og eksamenspapirer.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.