Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef for Uddannelse

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke søger en afdelingschef til Uddannelsesafdelingen.

Om stillingen
Afdelingschefen er ansvarlig for hele uddannelsesområdet fra førskole til videregående uddannelser og skal medvirke til at sikre udvikling, implementering og evaluering af Naalakkersuisuts strategier og indsatser for at hæve uddannelsesniveauet i Grønland. Afdelingen har i samarbejde med departementets juridiske afdeling også ansvaret for udarbejdelse af forslag til ny lovgivning på området. Desuden varetager Uddannelsesafdelingen sagsbehandling vedrørende implementering af Grønlands Partnerskabsaftale med EU på uddannelsesområdet.

Afdelingschefen skal kunne indgå aktivt i departementets ledergruppe, bidrage til den politiske servicering af Naalakkersuisoq og være med til at kvalitetssikre politiske og administrative initiativer på uddannelsesområdet. Det er vigtigt, at du kan samarbejde fortroligt og tillidsfuldt med dine kollegaer, både på ledelses- og medarbejderniveau.
Ud over samarbejde internt i departementet skal du kunne sikre et godt samarbejde med Uddannelsesstyrelsen samt med relevante samarbejdspartnere, herunder de andre departementer i centraladministrationen og de kommunale forvaltninger.
Du vil starte på et tidspunkt, hvor der netop lige er afholdt valg til Inatsisartut. Du vil derfor få rig mulighed for at sætte dit præg på organiseringen af opgaverne i henhold til ny koalitionsaftale, som netop skal danne grundlaget for det kommende arbejde.

Om dig
Vi ser gerne, at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse
 • Har ledelseserfaring, gerne fra en politisk ledet organisation, f.eks. fra kommuner eller Selvstyret
 • Har kendskab til Selvstyrets centraladministration som arbejdsplads og Selvstyrets arbejdsprocesser
 • Har kendskab til departementets ressortområder, særligt inden for uddannelse
 • Er struktureret ift. den politiske sagsbehandling
 • Besidder evnen til at lede en organisation, hvor sagsbehandling er baseret på faglig viden
 • Besidder evnen til på kvalificeret vis at uddelegere arbejdsopgaver til de relevante medarbejdere
 • Er i stand til at skabe strategisk overblik og sammenhæng
 • Har god situationsfornemmelse og kan bibringe godt humør og god energi i hverdagen
 • Har et godt kendskab til grønlandske politiske forhold
 • Behersker grønlandsk, dansk og engelsk


Om arbejdspladsen
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, korte kommandoveje og engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi er knap 40 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.
Departementets ledergruppe består af departementschef, afdelingschef for kultur og kirke, afdelingschef for uddannelsesområdet, afdelingschef for juridisk funktion og afdelingschef for økonomi, personale og studieservice. Afdeling for uddannelse har ca. 15 medarbejdere.

Ansøgningsfrist
Ansøgning med CV og relevante bilag skal være modtaget senest d. 24. marts 2021 via nedenstående link. Vi modtager ikke ansøgninger på email.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt departementschef Karsten Peter Jensen, kapj@nanoq.gl eller +299 345000.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 55.829 og årligt Kr. 669.953

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning