Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Skatter og Kontrol

Afdelingschef til Skatter og Kontrol
 
Skattestyrelsen søger en afdelingschef til afdelingen for Skatter og Kontrol i Nuuk.

Du skal have stærke kompetencer, indenfor særligt skatteområdet, men også som leder. Du skal have den nødvendige gennemslagskraft til at sikre opkrævningen af skatter og afgifter, samt sikre kontrolindsatsen over for borgere og virksomheder. Vi har brug for en person, som har flair for planlægning, prioritering, udvikling og opfølgning og som kan støtte hele afdelingen i udførelsen af de daglige opgaver.

Du vil være ansvarlig for Skattestyrelsens afdeling for Skatter og Kontrol, hvor du vil være leder for to kontorchefer og er 30 kolleger fordelt på fem fysiske lokationer. 
Afdelingen dækker følgende områder: Rådgivning og vejledning af borgere og virksomheder, administration og ligning af personer, ligning og revision af selskaber og større erhvervsdrivende mv., arbejdsgiverregister samt arbejdsgiverkontrol..

Ansvarsområder

  • Fastholde og udvikle udførelsen af afdelingens funktioner og arbejdsopgaver
  • Udvikling af personalet, herunder kompetencer og implementering af nye opgaver Ansvar for skattefaglige IT-systemer, herunder sikre udvikling og implementering af eksempelvis lovændringer
  • Planlægning af afdelingens aktiviteter og ressourcer i forhold til opgaver og ansvar
  • Deltage i og udvikle samarbejdet med relevante offentlige myndigheder i Grønland, Danmark samt de nordiske lande
    Deltagelse og sikring af kvalitet i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger

Kvalifikationskrav:

Vi har brug for en leder med en stærk og bred skattefaglig viden, gerne med juridisk baggrund eller med anden relevant uddannelse. Du skal have dokumenteret ledelseserfaring fra stillinger i den offentlige eller private sektor.
Da arbejdsområderne i høj grad er præget af dynamik og bevægelse, er der et krav om gode og stærke personlige evner til planlægning, prioritering, organisering samt koordinering.

Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk, ligesom det er en fordel at du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund. 
 
Henvendelse vedrørende jobbet

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til styrelseschef Kim Neumann Nielsen på telefon +299 34 65 31 eller e-mail knn@nanoq.gl.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 38).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning