Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til PAARISA​​​​​​​

Afdelingschef til Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold
Hvis du har lyst til en central placering som afdelingschef for forebyggelsesområdet, har du nu chancen for et spændende og udfordrende job.
 
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold søger en afdelingschef til den tværfaglige forebyggelsesenhed Paarisa, der har erfaring med ledelse og som brænder for at skabe positive forandringer på forebyggelsesområdet. Paarisa arbejder bl.a. med udvikling og implementering af nye forebyggende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.
 
Dine primære arbejdsopgaver som afdelingschefen for Paarisa vil bestå af følgende:
-       Stå i spidsen for udviklingen og kvalificering af indsatserne i afdelingen.
-       Sikre at den faglige opgaveløsning i afdelingen leveres til tiden og med høj kvalitet.
-       Direkte personaleledelse af afdelingens faglige ledere og medarbejdere.
-       Sikre medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.
-       Fordeling og prioritering af afdelingens opgaver i tæt samarbejde med afdelingens faglige ledere.
-       Bidrage til den løbende og tværgående strategiske udvikling af styrelsens organisation og kerneopgaver.
-       Sikre en god drift og udvikling af afdelingen som arbejdsplads.
-       Ansvarlig for budget inden for området.
 
Afdelingschefen varetager den overordnede ledelse og koordinering af Paarisa.
 
Afdelingschefen placeres i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, der er beliggende i Nuuk.

Vi forventer, at du:
-       Har en samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse eller lignende.
-       Har ledelseserfaring.
-       Har fokus på til stadighed at udvikle forebyggelsesområdet og implementere de politiske strategier på området.
-       Har en relevant faglig profil, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.
-       Har faglig indsigt i de arbejdsområder, Paarisa beskæftiger sig med.
-       Evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt.
-       Er ansvarsbevidst, har overblik og får afsluttet opgaverne.
-       Som person er dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.
-       Har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.
-       Har kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur.
-       Dobbeltsprogethed er en fordel.
 
Som afdelingschef for Paarisa refererer du til styrelseschefen i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold og indgår i en samlet ledelsesgruppe på 6 personer. Du får direkte ledelsesansvar for 22 medarbejdere i Paarisa, heraf 2-3 faglige ledere.
 
Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 26 oktober 2019.
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger så er du velkommen til at kontakte Lene Rohmann Hansen på tlf. (+299 346655) eller via e-mail lrh@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning