Gå til hovedindhold
201

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Energi, Klima og Landbrug

Afdelingschef til Energi, Klima og Landbrug

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og  Miljø søger en løsningsorienteret, ansvarsbevidst og handlekraftig afdelingschef til Energi, Klima og Landbrugsafdelingen.

Om stillingen:
Du får ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver inden for energi, Klima og landbrugsområdet i samarbejde med et hold af dygtige og engagerede medarbejdere og ledelseskolleger. Du vil referere til departementschefen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Energi, Klima og Landbrugsafdelingen består af 8 medarbejdere, hvoraf de fleste er beskæftiget inden for energiområdet. Afdelingen skal både fastholde en høj faglig politisk betjening på de tre områder, samtidig med at der er et politisk ønske om store udviklingsopgaver på hvert område. Du skal være med til at udvikle landbrugsområdet, så det bidrager til en øget selvforsyning. Samtidig skal erhvervets rentabilitet øges. På klimaområdet er der et ønske om at få udarbejdet en national klimastrategi og tilhørende mål, der skal lægge rammen og tonerne for, at Grønlands CO2-udledning fremadrettet nedbringes. Derfor vil klimastrategien medføre, at der kan igangsættes udviklingsinitiativer på andre områder. Det er eksempelvis på energiområdet, hvor der er et politisk ønske om, at der sker en grøn omstilling af den offentlige forsyning, der varetages af det selvstyreejede Nukissiorfiit. Samtidig arbejder energiområdet med at konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraftpotentialer, hvorved der tiltrækkes udenlandske investorer til landet.

Du skal være med til at sikre, at der skabes resultater på alle tre områder. Du skal ikke alene være med til at sætte retningen for udviklingen, men du skal også være med til at drive udviklingen frem, så det skabes resultater.

Du er en udadvendt og rummelig leder, der formår at holde en fast kurs, eksekvere samt bevare overblikket i en hektisk hverdag. Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde høj trivsel. Du skal derfor som afdelingschef have en positiv tilgang til at arbejde med trivsel og udvikling. Du skal kunne inspirere, motivere, give medansvar og delegere samt være god til at give konstruktiv feedback. Du er god til at få dine medarbejdere til at lykkes. Du prioriterer at skabe rum for udvikling af den enkelte medarbejder, og du lægger vægt på, at afdelingen effektivt får skabt brugbare, solide og synlige resultater.

Kvalifikationer:
Du har en videregående uddannelse og gerne flerårig administrativ erfaring fra ansættelse i enten offentlig eller privat virksomhed.

Vi forventer desuden, at du:
 

 • Har ledelseserfaring og gode lederegenskaber.
 • Har erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprocesser.
 • Har forståelse for omverdenen, gode samarbejdsevner og gennemslagskraft.
 • Har en positiv og robust indstilling og vilje til at gøre en forskel i et arbejdsfelt, som har politisk bevågenhed.
 • Trives og er god til at prioritere i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver. Du har sans for planlægning og overblik og kan hjælpe andre med at få det samme. Du er god til at sikre overholdelse af frister og til at bevare roen.
 • Er god til kontinuerligt at følge op på projekter. Du har hele tiden føling med dine medarbejdere og deres håndtering af opgaverne, og du er god til at sikre, at samarbejde fungerer på tværs af organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.  
 • Går op i, at modtagerne af afdelingens resultater oplever professionalisme og kvalitet. Du er god til at kommunikere klart og tydeligt på skrift samt mundtligt. Du er grundig, og du kan lide at tjekke, at der er styr på detaljerne.
 • Er tilpas med at tage ansvar og for at fordele det til andre på en motiverende måde.
 • Har interesse for at bidrage til udviklingen af departementet som en attraktiv arbejdsplads.
 • Er nærværende over for dine kollegaer og bidrager gerne med nysgerrige spørgsmål, dine egne refleksioner, erfaringer, positive energi og gejst for dit arbejde.
 • Kan se dig selv være en stabil og vigtig del af departementet i mange år fremover.


Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Vi tilbyder:
 

 • Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel.
 • En spændende chefstilling med gode muligheder for ledelsesmæssig udvikling.
 • Et velfungerende ledelseshold, der går op i tæt samarbejde og tillid.
 • En attraktiv arbejdsplads med uformel og humoristisk tone præget af respekt og tillid.
 • Et alsidigt og spændende arbejdsområde med stort nationalt og globalt fokus.


Hverdagen er præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, underliggende institutioner, borgerne eller kommunerne. Der er tale om en stilling med mange facetter og et stort ansvarsområde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 38).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesopholdets ophør.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Natuk Lund Olsen, tlf. +299 539228,  e-mail: natl@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 06. februar 2023. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning