Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked

Har du lyst til at være med i spidsen for den indsats, som skal udvikle nye erhvervssektorer og skabe vækst i Grønland.
Har lyst til at indgå i det ledelsesteam, som har ansvaret for at drive udviklingen inden for turisme, eksport af is og vand, modernisering af energi sektoren, og som ikke mindst skal kickstarte efterforskningen efter olie og gas.
Så er stillingen som afdelingschef for Olie og Gasafdelingen den rette udfordring for dig.

Afdelingschefen skal stå i spidsen for at implementere Naalakkersuisuts helt nye Olie- og Gasstrategi 2020-2024.  
Strategien indeholder bl.a. følgende hovedopgaver:

 • Åbning af nye licensområder.
 • Gennemførelse af geologiske og geofysiske tiltag som en integreret del af licenspolitikken.
 • Aktiv markedsføringsindsats over for olieindustrien.

Stillingen vil indebære både rejseaktivitet og arbejdsopgaver, der ligger uden for normal arbejdstid. I perioder må der påregnes en betydelig arbejdsindsats, hvorfor din tilgang til arbejdet må indebære en fleksibel indstilling og en vilje til at yde det, der skal til for at nå i mål.

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Implementering af den nye olie og gasstrategi for Grønland for 2020-2024
 • Markedsføring og internationale erhvervsfremstød
 • Udstedelse af nye – og opfølgning på eksisterende - olielicenser
 • Godkendelse af industriens efterforskningsprogrammer
 • Udvikling og gennemførelse af offentlige projekter til afdækning af olie og gaspotentialet
 • Budgetstyring - budgetopfølgning
 • Ministerbetjening
 • Det vil være en fordel, hvis du skriftligt og mundtlig behersker grønlandsk, dansk og engelsk

Ansøgerprofil
Vi leder efter en engageret medarbejder med nedenstående profil:

 • Uddannelse som cand. jur., cand. polit., cand. oecon., cand.merc. eller en geologisk/teknisk baggrund med betydelig administrativ erfaring
 • Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Stærke analytiske evner
 • Relevant faglig kompetence
 • Gode evner til at favne fagligt bredt, have mange bolde i luften og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • Gode samarbejds- og formuleringsevner
 • Gode kommunikative egenskaber skriftligt såvel som mundtligt
 • Det vil være en fordel, hvis du skriftligt og mundtligt behersker grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Lyst og vilje til at arbejde i en travl og omskiftelig hverdag


Ansøgning
Kontaktperson for yderligere oplysninger er Departementschef Jørn Skov Nielsen, telefon +299 34 56 34/+299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2019 månedligt Kr. 55.153 og årligt Kr. 661.841

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning