Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Arbejdsmarkedsafdelingen

Grønland er i disse år i gang med en større modernisering af arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet for at skabe vækst i samfundet. Fra tidligere tiders mange jobs i fangst og fiskeri og i de selvstyreejede virksomheder, bevæger vi os nu mod en fremtid, hvor mange jobs skal findes inden for den private sektor, i turismeerhvervet og i de landbaserede erhverv.

Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender spiller en nøglerolle i denne udvikling. De helt rigtige rammer for udviklingen er en forudsætning for den vækst, der er nødvendig for at sikre en stigende beskæftigelse. 

Har du lyst til at være med til at præge denne udvikling, og brænder du at arbejde med store strategiske udfordringer? Så er stillingen som afdelingschef for arbejdsmarkedsafdelingen måske noget for dig?

Om Arbejdsmarkedsafdelingen
Du vil som afdelingschef i Arbejdsmarkedsafdelingen komme til at stå i spidsen for en indsats, der sigter mod at forbedre indsatsen over for landets unge og sikre dem et godt arbejdsliv. Andre indsatser skal sikre en mere effektiv vejledning af ledige og bedre adgang til kurser for voksne. Du vil også få ansvaret for et tæt samarbejde med kommunerne, herunder at sikre de lokale medarbejdere har moderne redskaber at arbejde med, når de skal anvise arbejde og på anden måde hjælpe borgerne videre. Arbejdet vil ligeledes omfatte en række omfattende analyser til modernisering af det grønlandske arbejdsmarked.
Afdelingschefen leder en afdeling med 8 medarbejdere.
 
Ansøgerprofil
Vi leder efter en engageret leder med:

 • Uddannelse som cand.merc.jur, cand. polit., cand. oecon, cand.merc. el. lign.
 • Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Stærke analytiske evner
 • Lyst og evne til at arbejde med en bred række af opgaver fra ministerbetjening, rammebetingelser for erhvervslivet, budgetstyring, og administrative opgaver
 • Gode evner til at favne fagligt bredt, have mange bolde i luften og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • Gode samarbejds- og formuleringsevner
 • Gode kommunikative egenskaber skriftligt såvel som mundtligt
 • Det vil være en fordel, hvis du skriftligt og mundtlig behersker grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Lyst og vilje til at arbejde i en travl og omskiftelig hverdag
 • Der lægges vægt på kendskab til grønlandsk kultur og samfundsforståelse
 • Struktureret og har gennemslagskraft
 • Evner for at motivere dine medarbejdere, der er med til at skabe resultater for samfundet
 • IT-kyndig og kender til sagsbehandlingssystemer

Ansøgning
Kontaktperson for yderligere oplysninger er Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, telefon + 299 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl  
 
Samtaler vil blive afholdt løbende.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning