Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef for cyber- og informationssikkerhed

Grønlands digitale udvikling skal gå hånd i hånd med et højt niveau af cyber- og informationssikkerhed. Det høje niveau skal sikres hos offentlige myndigheder, i andre organisationer, private virksomheder og med et højt niveau af viden hos de enkelte borgere – det er det overordnede formål med stillingen som afdelingschef for cyber- og informationssikkerhed i Digitaliseringsstyrelsen.

Afdelingen for cyber- og informationssikkerhed
Den første opgave som afdelingschef for cyber- og informationssikkerhed bliver at rekruttere afdelingens tre medarbejdere og opbygge afdelingens organisation i form af drifts- og udviklingsopgaver. Denne opgave fordrer forståelse for organisation og for mennesker. Cyber- og informationssikkerheden i Grønland og centraladministrationen sikres kun igennem en solid samarbejdsorganisation på tværs af centraladministrationen, erhvervslivet og øvrige offentlige myndigheder. Samarbejdet skal bygge på tillid, troværdighed og fortrolighed med det formål at øge motivationen for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed.

Dine opgaver

 • Opbygningen af afdelingen for cyber og informationssikkerhed i tæt samarbejde med styrelseschefen og IT-chefen
 • Indgå i styregruppen for det nationale projekt: Implementering af ISO 27001 i centraladministrationen med fokus på driftsopgaverne, som vil ligge i afdelingen
 • Udformer vejledningsmateriale og hjælpeværktøjer, som dækker en bred vifte af informationssikkerhedsrelaterede emner rettet mod forskellige målgrupper
 • Afvikle workshops, kurser og møder hvor ISO 27001 og andre informationssikkerhedsemner er på dagsordenen.
 • Udvikle koncept for oplysningskampagner ift. cyber og informationssikkerhed rettet mod forskellige målgrupper
 • Opbygge afdelingens eksterne samarbejdsorganisation med øvrige myndigheder, leverandører og virksomheder både i Grønland og Danmark
 • Rådgivningsfunktion indenfor cyber og informationssikkerhed rettet mod offentlige myndigheder og erhvervsliv
 • Budgetansvar for eget område
 • Andre nødvendige og forefaldende opgaver inden for cyber og informationssikkerhed

Opgaven er kompleks, men omkring dig er en engageret ledergruppe, og Digitaliseringsstyrelsen har flere dygtige samarbejdspartnere og leverandører, som leverer bistand og sparring af høj kvalitet. Trives du med klare mål og strukturer, er dette stillingen for dig.

Dine faglige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du har flere af nedenstående kompetencer:

 • Længere videregående uddannelse, gerne med vægt på administration, jura, samfundsforhold eller kompetencer svarende hertil
 • Erfaring med IT og digitalisering er en fordel
 • Kendskab til informationssikkerhed igen databeskyttelse og informationssikkerhedsstandarder er en fordel
 • Kan sætte sig ind i tekniske problemstillinger og bidrage til løsningen med et organisatorisk sigte
 • Har god organisationsforståelse og har leveret resultater inden for tværgående projekter
 • Er dygtig til at kommunikere
 • Trives i en omskiftelig hverdag, som kan indebære alt fra gennemgang af procedurer og kommunikationsindsatser til håndtering af sikkerhedshændelser og afholdelse af oplæg internt og eksternt

Der vil være et introduktions- og uddannelsesprogram ifm. stillingen. Indholdet af programmet vil afhænge af dine kompetencer ved ansættelse.

Sikkerhedsgodkendelse en forudsætning for stillingen
Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under din ansættelse.

Dine ledelsesmæssige kvalifikationer
Afdelingschefen for cyber- og informationssikkerhed vil have en stor berøringsflade i centraladministrationen, i erhvervslivet og med danske myndigheder, samtidig med at en afdeling skal opbygges med transparente og klare arbejdsgange. Det kræver en engageret, grundig og rolig leder. 
Derudover forestiller vi os en erfaren leder, som:

 • kender til forandringsledelse, udøver differentieret ledelse, og anser ledelse som en faglighed, der udvikles kontinuerligt
 • er loyal over for opgaven og anser fortrolighed som en grundforudsætning for opgaveløsningen
 • ved at gode resultater opnås gennem høj medarbejdertrivsel og ærlige samarbejdsrelationer

Cyber- og informationssikkerhedsområdet handler i vid udstrækning om kontinuerlige forbedringer, hvilket forudsætter, at afdelingschefen kan konkurrere status quo på en rolig og ubesværet facon.

Om os
Digitaliseringsstyrelsen sætter retningen for sikre, standardiserede, digitale løsninger for det grønlandske samfund. I Digitaliseringsstyrelsen arbejder vi både med digitalisering af Grønland og IT-drift af Grønlands centraladministration. Styrelsens ansvarsområder er omfangsrige, og det samme er interessen og forventningerne til styrelsens rettidige leverancer. Vi er stolte af at varetage det overordnede ansvar for digitalisering af Grønland, og det er en opgave, vi går til med stor ydmyghed. Det stiller krav til både vores faglighed og personlige kompetencer, hvilket giver os en travl og alsidig hverdag. Derfor arbejder vi målrettet med høj medarbejdertrivsel gennem gode samarbejdsevner, respekt for forskellighed både fagligt og personligt og fokus på højt niveau af integritet i opgaveløsningen.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning