Gå til hovedindhold
83

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef for afdeling for Råd og Jura i Departement for Sundhed

Departementet for Sundhed søger en afdelingschef til afdeling for Råd og Jura med tiltrædelse den 1. januar 2020 eller efter aftale. Brænder du for at servicere og rådgive det politisk administrative niveau om juridiske problemstillinger? Er du en team player og er du god til at kommunikere? Og kan du trives i et område med stor mediebevågenhed? Så kan dette være en spændende stilling for dig.

Til vores afdeling for Råd og Jura søger vi en erfaren jurist til både udarbejdelse af ny sundhedslovgivning og løsning af lovgivningsmæssige opgaver og juridiske problemstillinger. Du kommer til at samarbejde med sundhedsfaglige og administrative kolleger om sundhedsrelaterede spørgsmål. Afdelingen består af 3 jurister og 1 AC-fuldmægtig. Som afdelingschef får du fagligt og personalemæssigt ansvar for afdelingen.  
Afdelingschefen refererer til departementschefen.

Departementet for Sundhed er den øverste myndighed på sundhedsområdet. Vores primære opgave er, at sikre Naalakkersuisut et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen af initiativer på sundhedsområdet, som fremmer folkesundheden i Grønland.
Vi er et alsidigt team bestående af 14 personer, herunder jurister, sundhedsfaglige konsulenter, tolk og AC-fuldmægtige, som sætter samarbejde og faglighed højt. Vores arbejdsmiljø er åbent og uformelt. Vi har en kultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen samt til løsning af vores opgaver. Det er en fordel, hvis du har sundhedsområdet som interessefelt, men vigtigst er det, at du er nysgerrig og samarbejdsorienteret.

Som afdelingschef i afdeling for Råd og Jura vil dine opgaver bestå af:

 • Ministerbetjening
 • Ledelse og varetagelse af generelle juridiske opgaver i departementet
 • Forberede og udarbejde lovgivning på sundhedsområdet
 • Understøtte udviklingen af sundhedsvæsenet med juridiske løsninger og muligheder
 • Udarbejde svarnotater, politiske responsa og redegørelser
 • Ansvarlig for den juridiske rådgivning og vejledning til ledelsen
 • Ansvar for faglig og personalemæssig ledelse i afdelingen for Råd og Jura

Vi forventer, at du

 • Har kendskab til eller erfaring med udarbejdelse af lovgivning, gerne inden for sundhedsområdet
 • Har erfaring som jurist fra en politisk styret organisation
 • Er god til at arbejde projektorienteret i et tværfagligt miljø
 • Er struktureret og er kvalitetsbevidst
 • Arbejder godt også til tider under tidspres og er omstillingsparat
 • Udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • Har ledelseskompetencer
 • Kendskab til Grønland og samfundsforholdene


Ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning og kontakt
Der er ansøgningsfrist d. 29. oktober 2019
Ansøgningen vedlægges CV, uddannelsesbeviser samt kontaktinformationer på tre referencepersoner.
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til departementschef Tine Pars på telefon +299 34 66 25 eller på mail tine@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning