Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef for Økonomi og Studieservice

Afdelingschef for Økonomi og Studieservice søges til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Kan du lede en vigtig afdeling i departementet med højt kvalificerede medarbejdere, der har det økonomiske ansvar for udviklingen af nogle af de mest centrale elementer i vores samfund: skoler, kulturen og kirken?

Som afdelingschef for Økonomi og Studieservice vil du få ansvaret for en afdeling, der varetager opgaver vedrørende bevillingslove på Finanslovens område 40, økonomistyring på uddannelses-, kultur- og kirkeområdet samt uddannelsesstøtte- og kollegieområdet. Afdelingen varetager blandt andet opgaver i relation til økonomistyring af 1,2 milliarder kroner til uddannelses-, kultur- og kirkeområdet.
 
Du vil blive ansvarlig for finanslovsarbejdet og budgetanalyser.
Som en del af departementets øverste ledelse får du en væsentlig rolle i departementets fremadrettede strategiske arbejde. Du vil få ansvaret for en afdeling bemandet med ca. 10 engagerede medarbejdere. Du indgår i departementets ledergruppe og skal bidrage til den politiske servicering af Naalakkersuisoq.

Vi forventer, at du har:
 • Relevant uddannelse inden for samfundsforhold og/eller økonomi
 • Ledelseserfaring eller øvrige forhold i din hidtidige karriere, der har kvalificeret dig til personaleledelse
 • Kendskab til Selvstyrets centraladministration som arbejdsplads og Selvstyrets arbejdsprocesser
 • Kendskab til Selvstyrets ERP-system
 • Kendskab til departementets ressortområder
 • Kendskab til finanslovsprocessen
 • Et godt kendskab til grønlandske politiske forhold
 • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er klart en fordel

Og at du har personlige kvalifikationer:
 • Særligt godt kendskab til Excel
 • Er udviklingsorienteret og formår at skabe holdbare og innovative løsninger for både departementet og underliggende enheder
 • Har god situationsfornemmelse


Departementet består af cirka 40 ansatte. Ledergruppen består ud over nærværende stilling af departementschef, afdelingschef for Kultur og Kirke, afdelingschef for Uddannelse og afdelingschef for Juridisk Afdeling. Det er vigtigt i stillingen, at du bidrager til ledelsesteamet og kan samarbejde fortroligt og tillidsfuldt med dine ledelseskollegaer.

Ud over departementet skal du på det økonomiske område tilsikre et godt samarbejde med departementets to underliggende styrelser; Uddannelsesstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Stillingen søges besat 1. maj 2021 eller efter aftale. 

Ansøgningsfristen til stillingen er 24. marts 2021.

For yderligere oplysninger, kontakt departementschef Karsten Peter Jensen, kapj@nanoq.gl eller +299 345000.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 55.829 og årligt Kr. 669.953

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning