Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie søger en lektor

Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet søger en lektor i arktisk arkæologi og kulturhistorie.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021, eller efter aftale.

Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie danner et sprogligt og kulturelt mangfoldigt forsknings- og læringsmiljø med ca. 80 studerende og 5 fuldtidsansatte. Afdelingen udbyder en tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse, hvor der indgår historiske, antropologiske, generelle kultur- og samfundsvidenskabelige og arkæologiske perspektiver.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk og grønlandsk.

Kvalifikationskrav

 • Relevant universitetsuddannelse på ph.d.-niveau.
 • Forsknings-, undervisnings- og formidlingsmæssige kvalifikationer svarende til lektorniveau.
 • Indgående kendskab til arktisk arkæologi samt Grønlands og det cirkumpolare områdes kultur- og samfundsforhold.
 • Grønlandsk på et niveau der muliggør forskning og undervisning på grønlandsk

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:

 • undervisning i fagene inuitkulturer, arktisk arkæologi og forhistorie samt Grønlands historie og fagdidaktik på bachelorniveau samt emnefag på kandidatniveau.
 • vejledning og eksamination af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.
 • selvstændig forskning samt publicering og videnskabelig vidensformidling indenfor afdelingens fagområder.
 • videreudvikling af uddannelsen i samarbejde med afdelingens og instituttets øvrige ansatte.
 • vidensudveksling med samfundet og deltagelse i den offentlige debat.
 • fagligt bedømmelsesarbejde.
 • deltagelse i det administrative og kollegiale samarbejde.

Ansøgningen
Ansøgningen om ansættelse som lektor i arktisk arkæologi og kulturhistorie skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:
Bilag 1:    Curriculum Vitae.
Bilag 2:    Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3:    Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
Bilag 4:    Fuldstændig og nummereret publikationsliste.
Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.

Bilag 5:    Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).
Bilag 6:    Et teaching portfolio med dokumentation for undervisningskvalifikationer og universitetspædagogikum eller tilsvarende, samt evt. refleksion over egen hid- og fremtidige undervisningsvirksomhed
Bilag 7:    Dokumentation for forskningsformidling.
Bilag 8:    Op til fire publikationer på kapitel- eller artikellængde. Ansøgeren kan udvælge højst fire publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie Ebbe Volquardsen, tlf. +299 385677.

Du kan læse mere om Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie på www.uni.gl

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder (eller rektor), som derefter indkalder kandidat/kandidater til samtale. Bedømmelsesudvalgets indstilling i sin helhed vil blive tilsendt til samtlige ansøgere. Ansøgerne må ikke offentliggøre indstillingen medmindre der indhentes samtykke fra alle ansøgere.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 10 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. 
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning