Gå til hovedindhold
98

Dette jobopslag er udløbet

Ado Lyngep Atuarfia søger lærer (Genopslag)

Grønlands Selvstyres skole i Aasiaat, skolen for psykisk udviklingshæmmede, Ado Lynge Skolen, søger en lærer til ansættelse pr. 1. sepetember 2019 eller efter aftale.

Ado Lynge Skolen har 16 psykisk udviklingshæmmede elever. Eleverne er i alderen 14-20 år, og har behov for specialundervisning væk fra deres hjem. Det er skolens formål at udvide elevernes muligheder for videre skoleforløb eller at opøve dem i på en mere selvstændig måde at indgå socialt i det omgivende samfund i deres dagligdag. Et sådant formål forudsætter et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, og at man kan indgå i et samarbejde med øvrige medarbejdere. Der er følgende grupperinger af ansatte ved Ado Lyngep Atuarfia: Skoleinspektøren og dennes viceinspektør.

4 lærere, 3 pædagoger, en afdelingsleder, pædagogmedhjælpere, en rengøringsassistent og en pedel.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Lærernes Fagforening i Grønland, IMAK. Er ansøger tjenestemand, kan tjenestemandsansættelse finde sted i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Ansøgere med ansættelse på vilkår som tjenestemand bedes dokumentere dette i ansøgningen.

Der tages udgangspunkt i overenskomst mellem Lærernes Fagforening IMAK og Grønlands Selvstyre. Med hensyn til arbejdstidsaftale er der for Ado Lyngep Atuarfia indgået ny overenskomst med virkning fra 1. august 2019, benævnt Ado Lyngep Atuarfia tillæg, på 42 000 kr. årligt.

Bolig

I henhold til den til enhver tid gældende overenskomst kan der anvises umøbleret bolig til en ansat. For en anvist bolig betales leje og depositum i henhold til de til enhver tid gældende regler. Afhængigt af hvor gammel boligen er, ejerskab mv. kan leje og boligens beskaffenhed variere.

Den anviste bolig fraflyttes ved ansættelsens ophør. Da der til tider kan forventes ventetid på en anvist bolig til en ansat, kan der anvises en midlertidig bolig, herunder i et mindre bofællesskab eller i en hotellejlighed.

Dokumentation for uddannelse, udtalelse fra tidligere arbejdssted samt familiemæssige oplysninger skal være afsendt senest 21. juli 2019.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved skoleinspektør Frantz Lundblad, telefon 89 48 70 mobil: 53 94 74 Email: adolynge@adolynge.gl.

 


Ado Lyngep Atuarfia
Ikerasannguup Qaava 2-4
Box 320
3950 Aasiaat