Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Administrativ medarbejder til tidsbegrænset stilling på GUX Nuuk

På GUX Nuuk i administrationen er der pr. 1. august 2023 eller snarest derefter en ledig stilling som administrativ medarbejder. Der er tale om en fuldtidsstilling på 40 timer ugentligt, som er tidsbegrænset til den 31. juli 2024.

GUX Nuuk er Grønlands største gymnasium og har til det nye skoleår ca. 500 elever i 8 spor på de tre årgange, som undervises af ca. 50 lærere og ca. 15 PAM´ere. Vores elever har vidt forskellige faglige og sociale vilkår, men deler en fælles drøm at blive studenter.

Til skolen er der tilknyttet flere kollegier, og rekrutteringsområdet strækker sig fra Tasiilaq i øst til Paamiut i sydvest, hvor langt de fleste elever dog kommer fra Nuuk. Vi arbejder på skolen med andetsprogspædagogik og kulturbaseret undervisning og sætter eleverne i centrum for skolens virke.

Vi søger en mødestabil administrativ medarbejder med godt humør, som er i besiddelse af overblik i en til tider hektisk hverdag. Medarbejderen skal være hjælpsom overfor skolens elever og medarbejdere, og kunne arbejde struktureret og selvstændigt i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere. 

Vores nye medarbejder vil få en stor kontaktflade og komme til at arbejde med mange forskellige opgaver, så det er vigtigt, at du er fleksibel og kan strukturere din tid, så opgaverne følges til dørs.

Dine primære opgaver vil sammen med de øvrige kontormedarbejdere være:

 • Modtagelse og håndtering af henvendelser fra elever, medarbejdere og eksterne telefonisk og på mail
 • Behandling af elevsager, herunder optagelse, afbrydelse og fastholdelse
 • Behandling af kollegiekontrakter
 • Booking af rejser til elever og ansatte
 • Postomdeling
 • Udarbejdelse af eksamensbeviser og indtastning af karakterer i lectio
 • Salto nøgleudlevering og programmering
 • Håndtering af løn, primært i forhold til timelønnede medarbejdere og eksterne
 • Ad-hoc opgaver
   

Vi forventer, at du:

 • har en relevant uddannelse inden for administration, og har erfaring med lignende administrative opgaver.
 • er fortrolig med fx Excel, Word og i øvrigt kan håndtere en hverdag med mange forskellige IT-systemer, hvor vi står for oplæring, hvis det er nødvendigt


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der er 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Uddannelsesleder Maureen Hendrikx på telefon +299 256102, eller rektor Hanne Larsen på telefon: +299 363396

Der afholdes løbende samtaler.

Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer igennem portalen senest onsdag den 31. maj 2023.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning