Gå til hovedindhold
95

Dette jobopslag er udløbet

Administrativ medarbejder

På GUX Nuuk er der pr. 1. august 2019 en ledig stilling som kontorfuldmægtig / administrativ medarbejder i skolens administration. Der er tale om en fuldtidsstilling på 40 timer ugentligt.

Vi søger en stabil medarbejder med initiativlyst, godt humør og som er i besiddelse af overblik i en til tider hektisk hverdag, Medarbejderen skal være struktureret og skal både kunne arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Du vil få en stor kontaktflade og skal derfor være indstillet på en del kommunikation og servicering af både elever, ansatte og henvendelser udefra.

Du vil komme til at arbejde med mange forskellige typer opgaver, så det er vigtigt at du kan strukturere og planlægge, så opgaverne følges til dørs indenfor den fastsatte tidsramme.
Da vi er en skole i vækst og forandring, er det desuden vigtigt, at du er omstillingsparat, og medvirker til at søge nye tilgange og muligheder. De primære opgaver er:

Administrative opgaver knyttet til skolens personale og elever, for eksempel:

 • Behandling af elevoptag / afbrydelser / overflytninger og studiestøttesager (i ”mit perspektiv” og ”IT-reg”)
 • Booking af rejser til udenbys elever og nyansatte
 • Postomdeling
 • E-mail gennemgang og besvarelser
 • Udarbejdelse af eksamensbeviser og indtastning af karakterer i lectio
 • Salto nøgleudlevering og programmering
 • Samarbejde og medansvar for oplæring af administrative lærlinge
 • Samarbejde med kollegiepersonalet og de opgaver der er knyttet hertil
 • Samarbejde med ledelsen og de opgaver der er knyttet hertil

Vi forventer:

 • At du kan dokumentere en uddannelse inden for administration, og har erfaring inden for de ovenstående arbejdsområder.
 • At du er fortrolig med fx Excel, Word, gerne lectio og it-reg og i øvrigt kan håndtere en hverdag med mange forskellige IT-systemer, hvor vi står for oplæring, hvis det er nødvendigt

Yderligere oplysninger kan indhentes hos uddannelsesleder og rektors stedfortræder Ivalo Rosing på telefon 00299-363389, ivr@gu-nuuk.gl

Der er 3 måneders prøvetid, og vi afholder løbende samtaler.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning