Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt til Socialrådgiveruddannelsen

 Adjunkt søges til undervisning og forskning indenfor socialrådgiveruddannelsens fagområder ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik på Ilisimatusarfik.

Tiltrædelse er 1. august 2021 eller efter nærmere aftale.

Kvalifikationskrav
Som ansøger er du på ph.d.-niveau og har en profil inden for det socialfaglige forskningsfelt. I instituttets strategi ønskes børne- og ungeområdet styrket forsknings- såvel som undervisningsmæssigt - så en socialfaglig profil på dette område efterspørges. Der efterspørges også ansøgere med viden om årsagsmæssige sammenhænge mellem social udsathed og handlemuligheder i relation til f.eks. vold, ledighed, anbringelse eller andre former for social udsathed. Desuden efterspørges et stærkt fokus på socialfaglige metoder, herunder erfaringer med konfliktnedtrapning, relations arbejde, børne- & ungeperspektivet eller udsathed i bred forstand. Erfaringer inden for det socialfaglige område i et grønlandsk / arktisk perspektiv vil være en fordel.

Opgaver
Ved ansættelse som adjunkt bliver arbejdsopgaverne på undervisningssiden primært:

  • undervisning på uddannelsens fagområder med fokus på teori og metoder i et socialvidenskabeligt perspektiv
  • undervisning i kvalitative videnskabelige metoder
  • vejledning af studerende

Til stillingen indgår også administrative opgaver i form af f.eks. undervisnings- og kursus planlægning - men også opgaver som f.eks. medvirken til udvikling af masteruddannelse i socialt arbejde m.v. kan indgå.

Til stillingen er knyttet en fri forskningsforpligtelse med relation til Grønland og Arktis.

Ansøgningen
Ansøgningen skal ud over selve ansøgningen indeholde følgende:

  • Bilag 1: Curriculum Vitae inkl. fuldstændig og nummereret publikationsliste, (medsendte værker markeres med * i publikationslisten)
  • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer (herunder dokumentation for ph.d.-grad)
  • Bilag 3: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til fremtidig forskning eller forskningsprojekt(er)

Ved Ilisimatusarfik kan undervisningen foregå på grønlandsk, dansk eller engelsk.

Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.

Socialrådgiveruddannelsen har for øjeblikket ca. 50 studerende og optager ca. 25 nye studerende hvert år. Uddannelsen har 7 fastansatte undervisere inklusiv en afdelingsleder, der også indgår som underviser.

Kontakt / information
Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte Institutleder Gestur Hovgaard på tlf.: +298 29 25 95
Ønsker du yderligere information om Ilisimatusarfik, så kan du læse mere på vores hjemmeside www.uni.gl.

Ansættelsesprocedure
Efter den faglige bedømmelse nedsætter Institutleder et rådgivende udvalg, som orienteres om indkomne ansøgninger, afholder evt. samtaler og rådgiver om indstillingen.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter: 

  • Institut for Kultur, Sprog og Historie
  • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
  • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
  • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning