Gå til hovedindhold
118

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt med ph.d. forløb søges til Afdeling for Jura hos Ilisimatusarfik

Adjunkt med ph.d.-forløb søges til afdelingen for jura ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet.

Der opslås en stilling som adjunkt med ph.d.-forløb inden for jura ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, for en periode af indtil 6 år.

Om stillingen
Stillingen er en kombinationsstilling, som indebærer undervisningsforpligtelse sideløbende med ph.d.-uddannelsen. Det er en forudsætning for ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb, at ansøger har en kandidatuddannelse og i øvrigt opfylder gældende forudsætninger for indskrivning til ph.d.-studiet.

Undervisningen vil foregå på jurauddannelsen, men der vil også kunne forekomme undervisning ved andre relevante uddannelser på Ilisimatusarfik. Den ansatte forventes at dække de juridiske discipliner i undervisningen på bacheloruddannelsen bredt.

Undervisningssproget vil være dansk, engelsk og/eller grønlandsk. Det er ikke et krav, men kundskaber i grønlandsk vil være en fordel, da en af afdelingens opgaver er at bidrage til det fremtidige arbejde med at udvikle juridiske grønlandske termer.

Forskningen fremover forventes at ligge inden for emner med relevans for Grønland og Arktis og den grønlandske jura bacheloruddannelse.
 
Det vil være en fordel, hvis man kan påvise en vis forsknings- og undervisningserfaring, herunder varetagelse af akademiske administrative opgaver.

Ph.d.-uddannelsen består af følgende elementer:

  • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsprojekt under vejledning og udarbejdelse af en afhandling på baggrund af ph.d.-projektet
  • Deltagelse i kurser svarende til 30 ECTS-point
  • Undervisning og anden form for vidensformidling
  • Deltagelse i Ilisimatusarfiks forskningsmiljøer
  • Deltagelse på nationale og internationale konferencer
  • Ophold på udenlandske forskningsinstitutioner


Ansøgningen
Ansøgning om ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

Bilag 1: Curriculum Vitae.
Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
Bilag 3: Liste over eventuelle publikationer samt beskrivelse af og dokumentation for eventuelle hidtidige forsknings- og formidlingsaktiviteter samt undervisningsvirksomhed.
Bilag 4: Beskrivelse af planlagt ph.d.-projekt
Bilag 5: Evt. op til tre publikationer af faglig eller formidlingsmæssig karakter

Yderligere oplysninger om ph.d.-studiet kan findes i Ilisimatusarfiks retningslinjer for ph.d.-uddannelsen på www.uni.gl ligesom ansøgere her også kan læse mere om stillingsstrukturen på Ilisimatusarfik.

Om Ilisimatusarfik
Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
Ilisimatusarfik har fire institutter:

  • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik (SØJ)
  • Institut for Kultur, Sprog og Historie (KSH)
  • Institut for Læring
  • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

Institutterne omfatter både kandidat – og bacheloruddannelser.

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Gestur Hovgaard, tlf.nr.: 385672

For yderligere information om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, henvises til hjemmesiden www.uni.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning