Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt / lektor søges til Ilisimatusarfik, Institut for Kultur, Sprog og Historie, til afdeling for Sprog, Litteratur og Medier (SLM)

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav:
Der opslås en stilling som adjunkt / lektor i litteraturvidenskab og eventuelt medievidenskab ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet på Institut for Kultur, Sprog, og Historie (KSH) ved Afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier (SLM).

Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter aftale

Kvalifikationskrav:
Ved ansøgning om ansættelse som adjunkt/ lektor forventes ansøgere at være på ph.d. niveau eller Post Doc niveau og at have en profil indenfor litteraturvidenskab (teoretisk, litterært og internationalt) og eventuelt medievidenskab.

Opgaver:
Ved ansættelse som adjunkt / lektor bliver arbejdsopgaverne på undervisningssiden primært at varetage undervisning i fagenes discipliner efter aftale med de øvrige lærere på 1. og 2. års studieår af bacheloruddannelsen, at indgå i undervisningen på 3. studieår af bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen, samt at varetage vejledning af studerende på bachelorniveau og på kandidatuddannelsen. En ansøger der desuden vil overtage undervisning / en del af undervisning for SLM’s fællesfag med andre afdelinger – kvantitativ og kvalitativ metode vil være ønskelig.

Til stillingen er knyttet en fri forskningsforpligtelse, gerne med relation til Grønland og Arktis.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på grønlandsk, dansk eller engelsk.

Hvem er vi?
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab og herunder 12 afdelinger.

Institutterne omfatter både kandidat – og bacheloruddannelser.

Ved Institut for Kultur, Sprog og Historie er der ansat og tilknyttet adjungerede professorer, lektorer, adjunkter, et antal faglærere, emeriti samt ph.d. studerende.

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

   
 Ansøgningen:
 Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
 Bilag 1: Curriculum Vitae.
 Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 Bilag 3: Publikationsliste.
 Bilag 4: Eventuelt visioner om et kommende forskningsprojekt i relation til afdelingens profil.

Ansættelsesprocedure:
Institutleder på KSH og afdelingsleder på SLM nedsætter et rådgivende udvalg som orienteres om indkomne ansøgninger og som rådgiver om hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.

Du kan læse mere om universitetet på www.uni.gl og på http://da.uni.gl/job.aspx kan du også finde vores introduktionshæfte til interesserede ansøgere.

Henvendelse:
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet
Vedr. spørgsmål til afdeling for Sprog, Litteratur og Medier
Afdelingsleder, Lektor, Birgit Kleist Pedersen Tlf. +299 38 56 75

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning