Gå til hovedindhold
156

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig/Specialkonsulentg/Chefkonsulent til Miljøstyrelsen for Råstofområdet i Grønland

AC-fuldmægtig / Specialkonsulent / Chefkonsulent
til Miljøstyrelsen for Råstofområdet i Grønland

Miljøstyrelsen for Råstofområdet søger en engageret og dygtig medarbejder med interesse for råstoffer, naturbeskyttelse og miljøforvaltning.

Om Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) er en enhed normeret til 5 medarbejdere under Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø ved Grønlands Selvstyre. Miljøstyrelsen udgør sammen med Råstofstyrelsen Råstofmyndigheden i Grønland.

Stillingen
Der er tale om en ledig stilling med ansættelse som AC-fuldmægtig. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring vil, på baggrund af en konkret vurdering, kunne tilbydes ansættelse som Specialkonsulent eller Chefkonsulent.

Miljøstyrelsens opgaver
Miljøstyrelsens opgave er at sikre, at udviklingen af mineprojekter i Grønland sker med mindst mulig negativ effekt på miljø og natur. Miljøstyrelsen bidrager med faglig viden om miljøforhold til støtte for politiske afgørelser i henhold til råstofloven. Miljøstyrelsen foretager også selvstændige vurderinger og træffer afgørelser om miljø, natur og klimaforhold på råstofområdet.

Dine opgaver vil så vidt muligt blive tilpasset dine interesser, uddannelsesmæssige baggrund og erfaringer fra tidligere ansættelser.
I det daglige vil du komme til at arbejde sammen med engagerede kollegaer i Råstofmyndigheden i forbindelse med udvikling af mineprojekter, herunder:

 • Sagsbehandling af feltaktivitets- efterforsknings- og udnyttelsesansøgninger;
 • Facilitere udvikling og kvalitetssikring af miljøvurderinger og moniteringsprogrammer;
 • Deltage i miljøtilsyn på relevante tilladelsesområder;
 • Intern og ekstern koordinering af forhandlingsprocesser samt projektadministration;
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til Naalakkersuisut og orienteringer til ledelsen;
 • Udarbejdelse af nyhedsbreve samt udvikling af strategier, guidelines og regulativer.
 • Varetagelse af den løbende kommunikation med mineselskaber og andre interessenter på råstofområdet.

Du vil skulle indgå i samarbejdet med Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø og med Departementet for Mineralske Råstoffer samt Råstofstyrelsen. Derudover vil du komme til at arbejde tæt sammen med Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi og hos Grønlands Naturinstitut.

Kvalifikationer
Miljøstyrelsen er en lille styrelse med et stort ansvarsområde. Det er derfor afgørende, at du motiveres af mange og alsidige udfordringer og kan holde hovedet koldt og bevare humør, overblik og fokus i perioder, hvor vi har travlt. Du må meget gerne have en solid arbejdserfaring fra et tilsvarende område og selvfølgelig en imødekommende og positiv tilgang til samarbejdet med dine kolleger og styrelsens samarbejdspartnere.

Du er pligtopfyldende og loyal og sætter en ære i at følge dine opgaver til dørs og fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen.
Vi lægger vægt på, at du har:

 • En relevant videregående uddannelse inden for naturvidenskab, statskundskab, miljøforvaltning, eller lignende.
 • Interesse for og gerne erfaring med miljøområdet herunder råstofudvinding.
 • Kendskab til og gerne erfaring med miljøvurderinger og miljømonitering.
 • Erfaring med projektstyring
 • Interesse for og gerne erfaring med offentlig forvaltning og offentlig ret.
 • Gode sprogkompetencer på dansk og engelsk og gerne grønlandsk
 • En stærk ansvarsfølelse og en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver.
 • En social og imødekommende natur og evner at skabe konstruktive forhandlings- og samarbejdsrelationer.
 • Gode IT-kompetencer og gerne kendskab til GIS og Excel på brugerniveau.
 • En positiv indstilling og et godt humør

Vi tilbyder
En alsidig og udfordrende stilling med gode muligheder for udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. En travl og spændende hverdag med gode kollegaer og en uformel omgangstone.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland i forbindelse med tilsyn og deltagelse i konferencer og internationalt samarbejde kan forventes i mindre omfang

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Steen Christensen, tlf. +299 345187, e-mail: chrs@nanoq.gl.

Løn og Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.
Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Bemærk: vi modtager ikke ansøgninger via e-mail
Ansøgningsfristen er 19.12.2022
Der holdes løbende ansættelsessamtaler.
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning