Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtige/specialkonsulenter til Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) udvider sit stærke team, og vi har derfor brug for to effektive, resultatorienterede, sociale kollegaer med veludviklede kommunikative evner.
Tiltrædelsesdato den 1. januar 2021, hvis muligt gerne tidligere eller efter aftale.

Om stillingen
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med fem kollegaer i Miljøstyrelsen. Du vil have et tæt samarbejde med kollegaer i Departementet for Forskning og Miljø, Departementet for Mineralske Råstoffer samt i mindre omfang med de øvrige departementer. Derudover vil du komme til at arbejde sammen med Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi og Grønlands Naturinstitut.

Du vil komme til at varetage koordineringen af opgaver af miljøreguleringen af råstofselskabernes efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer og kulbrinter. Det indebærer blandt andet intern og ekstern koordinering og styring af forhandlingsprocesser, styring af projektaftaler og projektadministration. Det indebærer desuden sagsbehandling af miljømæssige forhold ved råstofaktiviteter og miljøfaglig sparring med dine kollegaer. Du skal være velformuleret og gerne kunne begå dig kommunikativt på flere af følgende sprog; grønlandsk, dansk og engelsk.
Det er vigtigt for os, at du er fagligt velfunderet, grundig, selvstændig og formår at opnå resultater og afslutte dine opgaver. Du skal være i stand til at udarbejde veldokumenterede orienteringer til ledelsen og beslutningsoplæg til Naalakkersuisut inden for fagområdet samt varetage opgaver i forbindelse med miljøtilsyn.

Vi forventer:

 • At du har en relevant videregående uddannelse helst med naturvidenskabelig baggrund eller lignende og gerne med erfaring eller uddannelse i kommunikation.
 • At du har interesse for og faglig indsigt i miljøområdet samt råstofområdet i Grønland
 • At du har et indgående kendskab til offentlig forvaltning og offentlig ret
 • At du har lyst og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret i et internationalt orienteret miljø
 • At du som kollega er social, imødekommende samt god til at skabe konstruktive forhandlings- og samarbejdsrelationer
 • At du har en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver
 • At du behersker engelsk i tale og skrift, da en del kommunikation foregår på engelsk
 • At du har gode IT-kompetencer
 • At du har stærke kommunikationsegenskaber og formår at formidle dit fagområde tydeligt og anerkendende til forskellige målgrupper


Vi tilbyder
En virkelig spændende arbejdsplads med en særdeles vigtig opgave og høj grad af frihed under ansvar. Du får i jobbet store muligheder for faglige udfordringer samt et stort udviklingspotentiale af dine faglige og personlige kompetencer. Vi lægger i Miljøstyrelsen vægt på sammen at udvikle os til en tydelig, sammenhængende og imødekommende enhed, som i et fællesskab bidrager til en effektiv opgavevaretagelse i den samlede forvaltning. Du bliver i stillingen del af en enhed med et stærkt funderet netværk, et understøttende fagligt fællesskab og en veludviklet struktur. Vi har et naturligt indarbejdet afsæt for en positiv inddragende kultur samt et højt niveau for kollegial sparring.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang i forbindelse med projekter, hvorfor det forventes, at man kan tilpasse sin hverdag til den rejseaktivitet, der måtte være.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Miljøstyrelsen for Råstofområdet er en styrelse under Departementet for Forskning og Miljø. Miljøstyrelsen foretager vurderinger og træffer afgørelser om miljø-, -natur og klimaforhold på råstofområdet baseret på rådgivning fra en eller flere videnskabelige og uafhængige miljøinstitutioner. Miljøstyrelsen har flerårige samarbejdsaftaler med Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, samt Grønlands Naturinstitut.

Samtaler forventes afholdt løbende.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende styrelseschef Kell Svenningsen på telefon +299 34 68 38 eller e-mail: kell@nanoq.gl.

Du kan finde Miljøstyrelsen for Råstofområdet på www.asaa.gl
Se mere om råstofområdet på Råstofmyndighedens hjemmeside på www.govmin.gl

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Centraladministrationens opgave er at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For den rette ansøger, med dokumentation for flere års erfaring indenfor:

 • fagområdet
 • tværgående koordinerende funktioner
 • faglig rådgivning af øverste ledelse

vil der på baggrund af en konkret vurdering, kunne ske ansættelse som specialkonsulent.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning