Gå til hovedindhold
172

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtige/Specialkonsulenter søges til uddannelsesområdet ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Tiltrædelsesdato er 1. december 2022 eller efter nærmere aftale.

Vil du være med til at skabe endnu bedre uddannelser?
Udviklingen af uddannelsesområdet har høj prioritet, så der kan skabes de bedste uddannelsesmuligheder for alle og sikres kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger derfor tre nye kolleger til henholdsvis gymnasieteamet, erhvervsuddannelsesområdet og enheden for tværgående projekter, data og analyse (TDA) – tre nye kollegaer der vil være med til at udvikle og styrke resultaterne på disse områder.

Vi har en samarbejdskultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen, og løsningen af opgaverne. Hvis du er åben, samarbejdsorienteret og har uddannelsesområdet som interessefelt, er du måske vores nye kollega. I alle stillingerne vil du arbejde med udvikling, evaluering og sagsbehandling af uddannelsesområderne.

Dine personlige kvalifikationer
Vi søger tre AC-fuldmægtige/Specialkonsulenter, der er fagligt engagerede og har evnen og lysten til, at indgå i samarbejdende teams, der vægter udvikling højt. Vi søger dig, som sætter en ære i at levere et solidt fagligt håndværk, og som går struktureret til dine opgaver. Opgaver der spænder bredt fra administration og drift over udvikling til politisk betjening.

Vi ser gerne at:

 • Du har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau.
 • Du har erfaring fra lignende stilling eller fra en stilling inden for undervisningssektoren.
 • Du har forståelse for økonomi- og statistikarbejde.
 • Du har overblik og kan arbejde under tidspres.
 • Du har godt kendskab til samfundet.
 • Det er en fordel, at du har gode sproglige kompetencer gerne grønlandsk, nordiske sprog og engelsk.
 • Du har overblik og kan bevare overblikket i en kompleks proces.
 • Kendskab til økonomistyring og dataprogrammer er en fordel.

Afdelinger
Vi søger AC-fuldmægtige/Specialkonsulenter til følgende:

EUD-områdethovedansvarsopgaverne vil være:

 • Varetage opgaver i forhold til erhvervsuddannelsesområdet, opgaver under Socialpædagogisk seminarium og Brancheskolen for Sundhedsuddannelser, herunder:
  • Udvikling, igangsættelse af initiativer, evaluering og implementering af initiativer, rådgivning, finanslovsarbejde, indhentning og analyse af økonomisk data
 • Varetagelse af opgaver med fælleskarakter for ungdomsuddannelserne som: Pædagogikumområdet, frafaldsområdet, vejledningsområdet m.fl.
 • Politisk betjening, så som udfærdigelse af notater, redegørelser, rapporter, kommissorier, taler og pressemeddelelser
 • Deltagelse i møder blandt andet i kommissioner, udvalg, arbejdsgrupper og råd
 • Deltagelse i tværgående udviklingsprojekter
 • Sikre arbejdet i forhold til Naalakkersuisut / Inatsisartut
 • Ad hoc-opgaver på ungdomsuddannelsesområdet

GUX-områdetHovedansvarsopgaverne vil være:

 • Varetage opgaver i forhold til gymnasieområdet, herunder:
  • Udvikling, igangsættelse af initiativer, evaluering og implementering af initiativer, rådgivning, finanslovsarbejde, indhentning og analyse af økonomisk data
 • Varetagelse af opgaver med fælleskarakter for ungdomsuddannelserne som: Pædagogikumområdet, frafaldsområdet, vejledningsområdet m.fl.
 • Politisk betjening, så som udfærdigelse af notater, redegørelser, rapporter, kommissorier, taler og pressemeddelelser
 • Deltagelse i møder blandt andet i kommissioner, udvalg, arbejdsgrupper og råd
 • Deltagelse i tværgående udviklingsprojekter
 • Sikre arbejdet i forhold til Naalakkersuisut / Inatsisartut
 • Arrangere og koordinere centrale efteruddannelsesaktiviteter for gymnasieskolerne
 • Deltage i den løbende evaluering og udvikling af uddannelsen og arbejdsprocesserne
 • Sørge for og udarbejde information, vejledninger og procedurer om uddannelserne udadtil
 • Ad hoc-opgaver på gymnasieområdet

Tværende projekter, data og analyse (TDA)hovedansvarsopgaverne vil være:

 • Drift og udvikling på dataområdet
 • Diverse arbejdsopgaver omkring uddannelsesstatistik
 • At bidrage med analyser i relation til samarbejdsaftalen med EU på uddannelsesområdet, samt i forhold til andre processer
 • At drive andre udviklingsprojekter som ikke nødvendigvis har et data-fokus
 • Deltagelse i tværgående udviklingsprojekter
 • Udarbejde notater og andre besvarelser til politisk niveau, pressen m.m.
 • Udarbejde sagsfremstillinger, politikker, strategier og retningslinjer til brug i organisationen

Alle de nævnte teams arbejder med og understøtter essentielle opgaver for Departementet og samfundet som helhed. Fælles for stillingerne er, at der tilbydes mulighed for indflydelse, ansvar og alsidige opgaver samt et godt kollegaskab og sparring.

I stillingerne på GUX og EUD-området vil du være ansvarlig for den daglige drift og administration af uddannelserne i samarbejde med skolelederne. Fælles for alle de tre stillinger er at en del af dine arbejdsopgaver vil være, at sikre arbejdet i forhold til Nalakkersuisut/Inatisisartut. Ligeledes vil du deltage i tværgående projekter internt i departementet, og indgå i løsningen af ad hoc-opgaver på uddannelsesområdet.

Angiv i ansøgningen, hvilken stilling du er særligt interesseret i. Det er afgjort muligt at være interesseret i alle de tre stillinger.


 

Løn og ansættelsesforhold
Der er tale om en stilling, med ansættelse som AC-Fuldmægtig. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring kan ansættes som Specialkonsulent.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Kontakt
Ved spørgsmål til stillingen, kan afdelingschef, Dorthe Bidstrup kontaktes på dbip@nanoq.gl eller +299 34 57 23

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning