Gå til hovedindhold
99

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Natur- og Klimaafdelingen

Natur- og Klimaafdelingen søger en dygtig og engageret medarbejder med gode generalist egenskaber til at bidrage til naturforvaltningen i Grønland.

Kort om arbejdsstedet
Du vil blive en del af Natur- og Klimaafdelingen, som er en del af Departementet for Natur og Miljø. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling. 

Natur- og Klimaafdelingen har ansvaret for en række sagsområder herunder naturforvaltning, konsekvensvurdering i forbindelse med anlægsprojekter, høringer om kvoter, forvaltning af fredede områder, ekspeditionstilladelser og national klimatilpasning. Afdelingen har endvidere ansvaret for forvaltningen af en række internationale aftaler omkring naturbeskyttelse og deltager aktivt i arbejdsgrupper r under Arktisk Råd. Afdelingen er normeret med en afdelingschef, 5 AC-fuldmægtige, 1 konsulent og 1 studentermedhjælp.
Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.
Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, cafeer og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Dine arbejdsopgaver
Du kan forvente en spændende hverdag, præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne. Vi forventer at du blandt andet kommer til at arbejde med forvaltningen af UNESCO-verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord og udarbejdelse af høringssvar på vegne af departementet.

Stillingen er kendetegnet ved at have et bredt ansvarsområde og er præget af højt tempo. Arbejdet indebærer i høj grad samarbejde med andre afdelinger i departementet og andre myndigheder i Selvstyret samt i Danmark og internationalt.

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af notater, politiske oplæg og politiske budskaber
 • Forvaltning af Grønlands fredede områder
 • Koordinering af høringer på tværs af ressortområder i Selvstyret
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale
 • Varetagelse af en del af afdelingens internationale opgaver

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen, og du vil kunne få opgaver inden for hele naturområdet, afhængigt af din uddannelse, baggrund og interesse. Du må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver.

Vores forventninger
Vi ser gerne, at du:

 • har en videregående akademisk uddannelse
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation eller har erfaring med lovarbejde
 • har erfaring med natur- og klimaområdet
 • er analytisk og har politisk tæft
 • er skarp til at formidle komplekse og tekniske problemstillinger i et klart sprog
 • trives med at arbejde selvstændigt og effektivt
 • arbejder struktureret og evner at holde mange bolde i luften 
 • er udadvendt og god til at etablere stærke relationer og netværk
 • Gode sproglige kompetencer i engelsk, dansk, hertil vil grønlandsk være en fordel

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Motzfeldt på telefon (+ 299) 34 60 19

Ansøgning:
Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2019 eller efter nærmere aftale.
Samtaler forventes afholdt i uge 35, 2019.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning