Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Miljø- og Beredskabsafdelingen

Miljø- og Beredskabsafdelingen søger en dygtig og engageret medarbejder med gode generalistegenskaber til at bidrage til et grønnere Grønland.

Kort om arbejdsstedet
Du vil komme til at være en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som er en del af Departementet for Forskning og Miljø. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling. 

Miljø- og Beredskabsafdelingen har ansvaret for en række sagsområder herunder affald, drikkevand, kystnært havmiljø, spildevand, VVM, emballage, særligt forurenende virksomheder og beredskab. Afdelingen har endvidere ansvaret for forvaltningen af en række internationale aftaler omkring miljøbeskyttelse. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 12 AC-fuldmægtige.

Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.

Dine arbejdsopgaver
Du kan forvente en spændende hverdag, præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne. Vi forventer, at du blandt andet kommer til at arbejde med rammer for gode affaldsløsninger, herunder gennemførelsen af Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan 2020-2031 og projekter finansieret af Miljøfonden.

Arbejdet indebærer samarbejde med andre afdelinger i departementet og andre myndigheder i Selvstyret samt eksterne samarbejdspartnere, særligt kommunerne og det fælleskommunale affaldsselskab ESANI A/S.
 
Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af notater, politiske oplæg og politiske budskaber
 • Rådgivning og vejledning af kommuner og virksomheder
 • Udarbejdelse og revision af love, bekendtgørelser og retningslinjer
 • Udviklingsprojekter inden for miljøområdet
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale
 • Udviklingsprojekter inden for miljøområdet
 • Ledelsesbetjening


Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen, og du vil kunne få opgaver inden for hele miljøområdet. Afhængigt af din uddannelse, baggrund og interesse vil du kunne få opgaver inden for f.eks. affaldsløsninger, drikkevand, havmiljø, olieberedskab, VVM, særligt forurenende virksomheder, spildevand, emballage og affald.

Vores forventninger
Vi ser gerne, at du har:

 • En videregående akademisk uddannelse, eller anden relevant faglig baggrund
 • Interesse for og viden om miljøområdet generelt
 • Erfaring med projektstyring, herunder økonomi eller budgetopfølgning
 • Erfaring fra en politisk styret organisation 
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften 
 • Gode sproglige kompetencer, herunder engelsk, dansk og grønlandsk


Du har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon (+ 299) 34 54 65 

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d. 25. januar 2021
Tiltrædelsesdato er 1. marts 2021 eller snarest muligt
Samtaler forventes afholdt i uge 4.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

  Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning