Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

AC-Fuldmægtig til infrastrukturafdelingen

Infrastrukturafdelingen har en travl hverdag med et meget bredt opgavefelt. Der er tale
om en stilling inden for nogle områder, der berører store dele af
befolkningen i hverdagen.

Stillingsbeskrivelse
Afdelingen for Infrastruktur indgår som én af fire afdelinger under Departementet for
Boliger og Infrastruktur.

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen
inden for alt ”til lands, til vands og i luften” og er således ansvarlig for områderne søfart,
luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

Infrastrukturafdelingen er med til at planlægge, hvordan infrastrukturen skal se ud og
komme med anbefalinger til politikerne. Du skal selvstændigt kunne finde områder, der
kan forbedres og effektiviseres samt efter nærmere analyser og vurderinger komme
med forslag til løsninger. Du skal samtidig indgå i et team af dygtige medarbejdere,
hvor løsninger skal ses i et helhedsperspektiv og kommunikeres klart, enkelt og
konstruktivt.

Konkret forventes du at skulle varetage søfartsområdet i tæt dialog med de mange
interessenter i samfundet samt overfor de danske myndigheder på området. Derudover
indtræder du som formand for Nautisk Udvalg. Derudover forventes du at medvirke til
løsning af opgaver for den centrale havnemyndighed og bidrage til koordinering af
sikkerhed til søs med bl.a. Grønlands Politi og Arktisk Kommando.

Parallelt hermed vil du skulle varetage opgaver af mere driftsorienteret karakter som
eksempelvis opfølgning og sparring med rådgivere på konkrete projekter, besvare
henvendelser og besvare høringer med relevans for det maritime Grønland. Den
konkrete opgaveportefølje vil dog afhænge af din profil, og varetagelse af andre af
afdelingens områder kan aftales ved ansættelsen.

Du er en dygtig projektleder, der kan følge opgaverne til dørs. Du har måske en
baggrund som ingeniør eller anden erfaring med teknisk kompliceret stof. Hvis
kommunikation eller offentlig forvaltning er dine ekspertiser vil det ligeledes være
relevant.

  • Du forstår balancen mellem dansk og grønlandsk politik og lovgivning på området og kan medvirke til at finde de rette løsninger.
  • Du kan tilegne dig kompliceret viden og formidle komplekse problemstillinger på et let forståeligt sprog.
  • Du arbejder selvstændigt, men ved også, hvornår du skal sparre med andre kolleger i afdelingen samt har flair for og indsigt i teknisk kompliceret stof.
  • Ideelt har du kendskab til grønlandsk sprog, kultur og det grønlandske samfund.

Udover et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du kan balancere dit brede overblik mellem en forståelse for detaljen, at du kan se fordelene ved et mix af stor selvstændighed i opgaveløsningen og fælles målsætninger og samarbejde. At du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din arbejdsdag.

Vigtigst er det, at du har lysten til at gøre en forskel og bidrage positivt til vores arbejde
med den grønlandske infrastruktur. Du trives i en travl dagligdag, hvor du bevarer overblikket og sætter handling bag dine idéer.

Vi glæder os til at høre fra dig og stiller os gerne til rådighed med viden om det at
arbejde for regeringen i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og om vores
gode arbejdsplads.

Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på
www.naalakkersuisut.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Dato for tiltrædelse
1. maj 2022 eller efter aftale.

Arbejdstid
40 timer ugentlig

Dato for afholdelse af ansættelsessamtaler
Der holdes løbende samtaler.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Rolf Lau Nancke,
roln@nanoq.gl tel: +299 34 54 64

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning