Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Indenrigsafdelingen

Indenrigsafdelingen i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender søger en AC-fuldmægtig. For den rette kvalificerede kandidat vil ansættelsen kunne ske på specialkonsulentvilkår.

Indenrigsafdelingens hovedområde er overordnet tilsyn med kommunernes styrelsesforhold samt sekretariatsfunktion for en række råd, nævn m.v.

Dit primære ansvar er, at du skal forberede og gennemføre møder i Den Politiske Koordinationsgruppe. Den Politiske Koordinationsgruppe kan holde op til 2 møder årligt. Du skal også deltage i tilsynet med kommunerne. Du får i den sammenhæng ansvar for arbejdet med referater og andet, som kommunerne fremsender.

Du skal desuden sammen med de øvrige i afdelingen servicere Naalakkersuisoq samt deltage i den almindelige administrative sagsbehandling og i løsning af øvrige opgaver.

Indenrigsafdelingen er normeret til fem medarbejdere foruden afdelingschefen.

Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet

 • Legalitetstilsyn med styrelsesforhold i kommunerne
 • Gennemførelse af valg til Inatsisartut, borgerbestyrelse m.v.
 • Sekretariat for Tilsynsrådet
 • Sekretariat for Valgnævn og Valgbarhedsnævn
 • Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe


Afdelingen varetager derudover ansvaret for lovgivning om blandt andet

 • Den kommunale styrelse
 • Valg til Inatsisartut
 • Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd
 • Grønlands inddeling


Vi tilbyder

 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger
 • En hverdag, hvor dagene aldrig er ens
 • En mulighed for personlig og faglig udvikling


Vi forventer, at du har

 • relevant videregående uddannelse
 • viden om den kommunale verden
 • kendskab til forholdene her i landet
 • indblik i flere sprog, her vil kundskab inden for grønlandsk og dansk særligt blive prioriteret


Vi lægger derudover vægt på, at du har

 • flair for at formulere dig præcist skriftligt og mundtligt
 • evne til at planlægge og strukturere din hverdag sammen med dine kollegaer
 • ønske om at bidrage til godt samarbejde
 • fokus på at være resultatorienteret, kreativ og udadvendt


Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt med foreløbig placering i Indenrigsafdelingen.

Bolig
Der er ikke knyttet personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos kst. afdelingschef Marianne Petersen, telefon: +299 34 51 37, e-mail: maj@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist: 27. november 2022.

Tiltrædelse: 1. januar 2023 eller efter aftale.
 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning