Gå til hovedindhold
161

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til et barselsvikariat på GUX Nuuk

På GUX Nuuk er der et ledigt barselsvikariat med tiltrædelse den 1. maj 2023 eller snarest derefter indtil ca. marts 2024.

GUX Nuuk er Grønlands største gymnasium og har til det nye skoleår ca. 500 elever i 8 spor på de tre årgange, som undervises af ca. 50 lærere og ca. 15 PAM´ere. Vores elever har vidt forskellige faglige og sociale vilkår, men deler en fælles drøm at blive studenter.

Til skolen er der tilknyttet flere kollegier, og rekrutteringsområdet strækker sig fra Tasiilaq i øst til Paamiut i sydvest, hvor langt de fleste elever dog kommer fra Nuuk. Vi arbejder på skolen med andetsprogspædagogik og kulturbaseret undervisning og sætter eleverne i centrum for skolens virke.

Vi søger en AC-fuldmægtig med stort overblik og initiativ, som selvstændigt og med struktur kan løse mange forskellige opgaver i vores organisation og understøtte skolens ledelse.

Vi forventer, at du:

  • Har en kandidatuddannelse
  • Er indstillet på at deltage aktivt i skolerelateret udviklingsarbejde
  • Er indstillet på tæt samarbejde og åben dialog med skolens personale og ledelse, hvor vi fokuserer på at handle konkret på de daglige udfordringer
  • Trives med forskellige typer af arbejdsopgaver og at have mange bolde i luften
  • Er fleksibel, løsningsorienteret og konstruktiv i din tilgang til opgaven samt har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller kolleger.


Arbejdsopgaverne er bl.a.:

  • Styring og ansvar for skolens eksamensplanlægning
  • Arbejde med og styring af skolerelaterede projekt- og udviklingsarbejde samt planlægningsopgaver
  • Understøttelse af skolens fastholdelsesindsats og elevoptagelse
  • Arbejde med skolens HR-opgaver, herunder ansættelse af nye medarbejdere og opdatering af relevante politikker
  • Sparring med ledelse, herunder udarbejdelse af skolens årlige selvevaluering og kvalitetssikring


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Klik her for at læse mere om GUX Nuuk. Klik her for at læse mere om byen Nuuk og hvad de nære omgivelser kan tilbyde.

Procedure
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Uddannelsesleder Maureen Hendrikx på telefon +299 256102, eller rektor Hanne Larsen på telefon +299 363396
Der afholdes løbende samtaler.

Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer igennem portalen senest fredag den 31. marts 2023 kl. 12.
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning