Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Departementet for Sundhed

Departementschefen i Departementet for Sundhed søger en ledelsessekretær.
Du skal have mod på at arbejde selvstændigt og være med til at sikre den bedst mulige servicering af departementschefen, herunder kunne udvikle og kvalitetssikre området blandt andet på baggrund af egne initiativer.
Du skal bidrage til serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og medvirke til at realisere Naalakkersuisut’s og Inatsisartut’s politiske beslutninger på sundhedsområdet.
Derudover skal du som akademisk medarbejder bistå med løsning af opgaver i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling.
Stillingen refererer til departementschefen.

Afdeling for Strategi, Planlægning og Ligestilling
Afdeling for Strategi, Planlægning og Ligestilling betjener Naalakkersuisoq for Sundhed, og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet.
Arbejdet i afdelingen omfatter servicering af Naalakkersuisoq for Sundhed og departementschefen.

Arbejdsopgaver
Du skal understøtte og medvirke til, at ledergruppens initiativer bliver implementeret bl.a. ved at sikre en tværfaglig koordinering med relevante parter.
Herudover består arbejdsopgaverne bl.a. af:

 • Sekretariatsbetjening af departementschefen, herunder mødeforberedelse og besvarelse af henvendelser og sagsbehandling af DC’s løbende opgaver
 • Håndtering af pressemeddelelser og taleudkast
 • Kvalitetssikring af materiale, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq
 • Understøtte varetagelsen af departementets sagsområder, herunder bl.a. som projektleder
 • Koordinering og behandling af sager fra Inatsisartut og Naalakkersuisut
 • Deltagelse i de koordinerende møder i Departementet
 • Koordinering af officielle besøg og arrangementer
 • Deltagelse i relevante nationale og internationale faglige råd og udvalg


Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, gerne erfaring fra sundhedsområdet. Desuden forventer vi, at du har kendskab til - og erfaring med arbejdet i en politisk organisation, herunder forståelse for processer i det offentlige system. Derudover forventer vi, at du:

 • Har kendskab til det grønlandske samfund
 • Gerne tresproget – grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har gode kommunikationskundskaber, mundtlige og skriftlige
 • Har flair for koordination og har interesse i og erfaring med projektledelse, tværfagligt og tværnationalt samarbejde
 • Har en løsningsorienteret tilgang
 • Arbejder struktureret, er grundig og kvalitetsbevidst og er god til at overholde frister
 • Trives i en travl hverdag med skiftende arbejdsopgaver
 • At du har vilje til at gøre en forskel i arbejdsområde, som har politisk bevågenhed


Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et stort, spændende og udfordrende område. Vi er en travl arbejdsplads med gode kollegaer og uformel omgangstone. Vi er en arbejdsplads med interessante og faglige udfordringer, hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingen som specialkonsulent tilbydes.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Tine Pars, tlf. +299 346625, e-mail: tine@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis samt referencer skal sendes via nedenstående link senest 12. oktober 2020

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning