Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Afdelingen for Landsplanlægning

Er du planlægger og interesseret i juridisk sagsbehandling inden for planlægning- og arealforvaltningsområdet? Kan du se dig selv i rollen som landsplanlægger og være med til at sætte de lovgivningsmæssige rammer for den fysiske planlægning i de fem grønlandske kommuner?
 
Vi har rygende travlt og en stilling som AC-fuldmægtig til landsplanområdet er ledig til besættelse pr. 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Departementet for Finanser består i dag af 35 medarbejdere fordelt over flere afdelinger. Under departementet hører 2 styrelser: Skattestyrelsen og Økonomi- og Personalestyrelsen. Derudover er Grønlands Statistik og ASIAQ underliggende enheder til departementet.

Departementets hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde, udarbejdelse af lovgivning, lovovervågning og tilsynsfunktioner, samt arbejdet med den økonomiske og fysiske planlægning.
 
Afdelingen for Landsplanlægning har et særligt fokus på, at den fysiske planlægning og geodata er med til skabe helhed, sammenhæng på tværs og sikre gode rammer for vækst i det grønlandske samfund.
 
Vi tilbyder

 • Et arbejde i en afdeling tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • Spændende faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse.

Dine hovedopgaver

 • Udarbejdelse af de lovgivningsmæssige rammer inden for den fysiske planlægning samt grunddata- og geodataområdet.
 • Bidrage til at sikre sammenhæng mellem den fysiske og den økonomiske planlægning herunder juridisk rådgivning og vejledning om den fysiske planlægning i de enkelte ressortdepartementer.
 • Strategiske udviklingsopgaver i forhold til landsplanlægningen.
 • Myndighedsbehandling i forbindelse med kommunernes planlægning og arealforvaltning.
 • Behandling af klagesager.
 • Vejledning og dialog med borgere, kommuner, organisationer og andre departementer.
 • Formidling af den fysiske planlægning og arealadministration i Grønland.
 • Rådgivning og servicering af Naalakkersuisut.

Andre større opgaver i afdelingen

 • Koordinering af den nationale sektorplanlægning med kommunernes fysiske planlægning i kommuneplanen
 • Udvikling af geodata – herunder implementering af den nye Nationale Strategi for Geodata 2018 – 2021, opbygning af en række registre i grunddataprogrammet og udvikling af Grønlands geodataportal - NunaGIS.
 • Koordinering af overordnet bæredygtig udvikling herunder kortlægning og implementering af FN’s 17 verdensmål i Grønland.

Vi forventer, at du

 • Synes det er spændende at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Har erfaring med projektledelse og involvering af mange interessenter. 
 • Kan bidrage engageret og energisk.
 • Kan overskue en blanding af lands- og kommunalpolitik, jura, stati­stiske og geografiske data - og i øvrigt hurtigt kan sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Kan bevare overblikket og prioritere dine opgaver efter den tid, der er.
 • Er god til at formidle både skriftligt og mundtligt.
 • Der lægges vægt på kendskab til Grønland og grønlandske forhold, samt beherskelse af grønlandsk, dansk og engelsk.

Uddannelse og erfaring
Der lægges vægt på, at ansøgeren har relevant akademisk uddannelse (fx jurist, geograf, byplanlægger m.v.) Erfaring inden for fysisk planlægning eller offentlig forvaltning generelt vil være en fordel, men ingen betingelse.
 
Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.
 
Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Thomas Gaarde Madsen på tlf. +299 588159 /+45 51370735 eller e-mail: thga@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest fredag den 14. december 2018.Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 51.
 
Ansøgning vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold samt eksamenspapirer mv. og fremsendes via link – se nedenfor.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning