Gå til hovedindhold
158

AC-fuldmægtig / Specialkonsulent / Chefkonsulent

Brænder du for arktisk miljøforvaltning?
Har du lyst til at arbejde tæt på de politiske beslutninger?
Kan du skære en teknisk kompliceret sag ind til benet?
Kan du holde mange bolde i luften på same tid?
 
Miljøstyrelsen for Råstofområdet søger en engageret og dygtig medarbejder.
 
Om Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) er en enhed med 5 medarbejdere under Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø ved Grønlands Selvstyre. Miljøstyrelsen udgør sammen med Råstofstyrelsen råstofmyndigheden i Grønland.
Det er Miljøstyrelsens opgave at bidrage med faglig viden om miljøforhold til grundlaget for politiske afgørelser vedrørende råstofaktiviteter i Grønland. Miljøstyrelsen foretager også selvstændige vurderinger og træffer afgørelser om miljø, natur og klimaforhold på råstofområdet.

Stillingen
Der er tale om en ledig stilling med ansættelse som AC-fuldmægtig. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring vil på baggrund af en konkret vurdering kunne tilbydes ansættelse som Specialkonsulent eller Chefkonsulent.

Dine opgaver
Du vil komme til at varetage sagsbehandling af miljømæssige forhold og koordineringen af opgaver i forbindelse med miljøregulering af råstofselskabernes efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer. Det indebærer blandt andet intern og ekstern koordinering og styring af forhandlingsprocesser samt projektadministration.
Du skal være med til at udarbejde veldokumenterede orienteringer til ledelsen og beslutningsoplæg til Naalakkersuisut inden for fagområdet, og du vil komme til at varetage opgaver i forbindelse med miljøvurderinger og miljøtilsyn. Du skal også bidrage til udarbejdelse af nyhedsbreve samt opdatering af strategier, guidelines og regulativer.
I det daglige vil du hovedsageligt arbejde sammen med dine kollegaer i Miljøstyrelsen. Du vil også skulle indgå i et tæt samarbejde med Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø og med Departementet for Mineralske Råstoffer samt Råstofstyrelsen. Derudover vil du komme til at arbejde sammen med Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi og hos Grønlands Naturinstitut. Du vil også skulle varetage den løbende kommunikation med mineselskaber og andre interessenter på råstofområdet.

Kvalifikationer
Miljøstyrelsen er en lille styrelse med et til tider stort arbejdspres. Det er derfor afgørende, at du motiveres af udfordringer og kan holde hovedet koldt og bevare humør, overblik og fokus i pressede situationer. Du må meget gerne have en solid arbejdserfaring fra et tilsvarende område og selvfølgelig en imødekommende og positiv tilgang til samarbejdet med dine kolleger og styrelsens samarbejdspartnere. Du er pligtopfyldende og loyal og sætter en ære i at følge dine opgaver til dørs og fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen.

Vi lægger vægt på at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse inden for naturvidenskab, statskundskab, miljøforvaltning, eller lignende.
 • Er fagligt velfunderet, analytisk, grundig, selvstændig og formår at opnå resultater og afslutte dine opgaver til tiden.
 • Har interesse for og faglig indsigt i miljøområdet samt råstofområdet.
 • Har kendskab til og gerne erfaring med miljøvurderinger.
 • Har interesse for og gerne erfaring med offentlig forvaltning og offentlig ret.
 • Har lyst og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret i et internationalt orienteret miljø.
 • Er social og imødekommende samt god til at skabe konstruktive forhandlings- og samarbejdsrelationer.
 • Udviser en stærk ansvarsfølelse og har en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver.
 • Behersker engelsk i tale og skrift.
 • Har gode IT-kompetencer og gerne kendskab til F2 og GIS på brugerniveau.
 • Har stærke kommunikationsegenskaber i både skrift og tale og formår at formidle dit fagområde tydeligt og anerkendende til forskellige målgrupper
 • Gode sprogkompetencer på dansk og engelsk og gerne grønlandsk
 • Har kendskab til og interesse for grønlandsk samfund og kultur.
 • Har forståelse for at arbejde i en flerkulturel sammenhæng
 • Har en positiv indstilling og et godt humør

Vi tilbyder
En alsidig og udfordrende stilling med gode muligheder for udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. En travl og spændende hverdag med gode kollegaer og en uformel omgangstone.
 
Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Steen Christensen, tlf. +299 34 51 87, e-mail: chrs@nanoq.gl
Se mere om råstofområdet i Grønland på Råstofmyndighedens hjemmeside på www.govmin.gl Du kan også finde Miljøstyrelsen for Råstofområdet på www.asaa.gl
 
Ansøgning
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
Ansøgningsfristen er 01.09.2022
 
Der holdes løbende ansættelsessamtaler.
 
 
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning