Gå til hovedindhold
99

Dette jobopslag er udløbet

AC-Fuldmægtig med sans for økonomi og planlægning

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, afdelingen for økonomi, søger en AC-fuldmægtig til særlig varetagelse af departementets finanslovsproces, beregninger af økonomiske konsekvenser og sektorplanlægning.

Om stillingen:
Vores nye kollega bliver en del af departementets Økonomiafdeling, med direkte reference til afdelingschefen for Økonomi. Du vil i stillingen få en nøglerolle i den fortsatte udvikling af uddannelses- og kulturområdet i Grønland, idet du primært vil komme til at beskæftige dig med en række spændende opgaver indenfor følgende arbejdsområder:

  • Udarbejdelse af departementets bidrag til Finansloven
  • Samfundsøkonomiske analyser af reformtiltag, ny lovgivning m.m. inden for Departementets områder, ofte i samarbejde med departementets øvrige sektorstrateger
  • Opdatering af sektorplaner for kollegie- og uddannelsesinstitutionsområdet

En central del af økonomiafdelingens arbejde er at bistå Naalakkersuisut med udarbejdelsen af det årlige finanslovsforslag og den efterfølgende vedtagelse af Finansloven i Inatsisartut. Hertil pågår en tæt dialog med Departementet for Finanser og Skatter inden Naalakkersuisut træffer endelig beslutning om et samlet finanslovsforslag. Du vil derfor have mange kontaktflader, både internt i departementet og i resten af Centraladministrationen. Der vil især være tale om tæt samarbejde med afdelingschefen, departementets uddannelses- og kulturafdelinger, departementets juridiske funktion, samt Departementet for Finanser. Dette vil give dig et stærkt indblik i hvorledes de offentlige budgetter fungerer.
I stillingen vil du få et overblik på tværs af departementets ressortområde, og du kommer til at medvirke til, at de overordnede politiske målsætninger understøttes af et solidt beslutningsgrundlag i form af god bevillingspraksis og stærke økonomiske konsekvensanalyser. På kollegieområdet igangsættes i de kommende år en stor udmøntning af anlæg på kollegieområdet, der skal gennemføres med en tæt kobling til både uddannelsesstrategien og brugernes ønsker, og som er af væsentlig betydning for uddannelsesmiljøet på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Om dig:
Vi forestiller os, at du:

  • Har en relevant videregående uddannelse
  • Har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver
  • Besidder evnen til at kommunikere konstruktivt med en bred vifte af interne og eksterne interessenter
  • Kan bevare overblikket når der er mange opgaver og oplysninger i spil, og kan bearbejde de mange oplysninger til forståelige og præcise beslutningsoplæg
  • Besidder evnen til at systematisere arbejdsprocesser og indgå i samarbejde med kollegaer om dette
  • Er meget gerne dobbeltsproget grønlandsk/dansk

Om Arbejdspladsen:
Økonomiafdelingen består på nuværende tidspunkt af 5 kollegaer, der primært beskæftiger sig med finanslovsudarbejdelse, controlling og budgetopfølgninger af alle departementets underliggende enheder. Derudover arbejder afdelingen også med analyseopgaver af både større og mindre karakter.
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, korte kommandoveje og engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi er knap 45 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgningsfristen til stillingen er 18. november 2019.
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt afdelingschef Karsten Peter Jensen på kapj@nanoq.gl.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning