Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig for kultur og fritid til Departementet for Uddannelser, Kultur og Kirke - Genopslag

I Departementet er stillingen som AC-fuldmægtig ledig til besættelse pr. 15. april 2019 eller efter nærmere aftale.

Dine opgaver

  • Du vil især få opgaver indenfor kultur og fritidsvirksomhed, medieområdet samt diverse ad-hoc opgaver.
  • Du har det daglige ansvar for de departementale og udviklingsmæssige funktioner på området, herunder bl.a. deltagelse i regeludarbejdelse, aktivitetsplanlægning o.lign.
  • Du vil referere til afdelingschefen for afdeling for kultur og kirke ansvarlig for, at de for tilhørende opgaver udføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer og indenfor de aftalte tidsterminer.
  • Du skal iagttage gældende, nye og ændrede love, bekendtgørelser, cirkulærer, instrukser m.v. indenfor ansvarsområdet, samt deltage i relevante kurser, arbejdsgrupper og tjenesterejser, faglige møder og arrangementer.

Vi forventer
Du har en uddannelse på akademisk niveau, og relevant faglig baggrund og erfaring, mens din faglige specialviden ikke er afgørende. Derudover forventer vi evner til at kunne kommunikere konstruktivt med en bred vifte af interne og eksterne interessenter, overblik når der er mange opgaver og oplysninger i spil, og evner til at bearbejde de mange oplysninger til forståelige og præcise beslutningsoplæg.
Der er i stillingen også brug for at kunne systematisere arbejdsprocesser, samt at du både er i stand til at arbejde selvstændigt, og er indstillet på at indgå i tæt samarbejde med kollegaer når der er behov for det.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation, men det er ikke en forudsætning.
Der vil blive lagt vægt på, at du har et godt kendskab til grønlandske forhold.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning